Chilensk-norsk oppdretter fikk tilbakekalt konsesjoner etter gjentatte regelbrudd

Nyheter
0

For første gang i sin historie tilbakekaller Chiles miljøreguleringsmyndigheter en lakseprodusents konsesjoner for brudd på regelverket.

Selskapet som er rammet er norskeide Nova Austral, som ble siktet for to år siden for overskridelse av maksimalt tillatt produksjonsnivå ved tre av lokalitetene sine i Alberto de Agostini de Magallanes nasjonalpark.

Selskapet, basert i Punta Arenas, helt sør i Chile, har angivelig overskredet produksjonsgrensene med 15 prosent til 25 prosent.

Straffen ble idømt onsdag 6. juli, ifølge chilenske medier, og dermed avsluttet to års etterforskning av byrået, Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Miljøskader
SMA fant at bruddet har ført til miljøskader i nasjonalparken. Bortsett fra å tilbakekalle Nova Australs lisenser, påla den også en bot på 935.858 dollar.

SMA benyttet sanksjonen ved å bruke kriterier som anvendes til å utstede ikke-økonomiske sanksjoner, for eksempel omfanget av skaden forårsaket av miljøet i et beskyttet område, selskapets intensjonalitet, tatt i betraktning at oppfôring og høsting er en planlagt handling og er innenfor selskapets totale kontroll, selskapets tidligere lovbrudd og den økonomiske fordelen oppnådd som følge av overtredelsene, fremhever lokale nyhetsrapporter.

Emanuel Ibarra. Foto: SMA

Nestlederen for SMA, Emanuel Ibarra, uttalte at Nova Austral er «en gjenganger». Ibarra sa at byrået ble tvunget til å ta en historisk beslutning om å levere et klart signal.

– Det er ikke mulig å generere disse nivåene av overproduksjon som forårsaker miljøskade i beskyttede områder som Alberto de Agostini nasjonalpark. Vi står overfor en vedvarende lovbryter, som allerede har en rekke seriøse prosedyrer i SMA, sa han.

Han la til at han håper selskapet «kan forbedre miljøatferden» på de gjenværende anleggene.

Flere selskaper
Nova Austral kan anke saken.

To andre lakseprodusenter ble også nylig sitert av SMA for overskridelse av produksjonsgrensene: Cermaq og Australis Mar. SMAs undersøkelse av de to selskapene er i gang.

Chiles miljømyndigheter sier at det er flere klager på manglende overholdelse i lakseoppdrettsanlegg i Magallanes-regionen i løpet av første halvdel av 2022 sammenlignet med hele 2021.

Nova Australs styreleder Yngve Myhre ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.