Cflow vil forske på sjøpølser: – Flere arter er utrydningstruet, og oppdrett kan være en løsning på problemet

Nyheter
813

Langevågselskapet Cflow kikker på nye muligheter.

I en sak på Sula kommunes hjemmesider kommer det fram at Cflow, som leverer fiskehåndteringssystemer til blant annet brønnbåter, har søkt om tillatelse til å oppbevare og fôre villfangede røde sjøpølser (Parastichopus tremulus) i et landbasert oppdrettsanlegg på lokalitet Holsneset.

Sjøpølsene skal fanges ved hjelp av ROV, og hentes så lokalt som mulig og ikke utenfor Møre og Romsdal, ifølge selskapet.

200 kilo
Formålet er prosjektet er «å teste og videreutvikle prototyper av et landbasert anlegg for oppfôring av sjøpølser, som for tiden er under utvikling hos Cflow».

ILLUSTRASJON: Fra Cflows søknad

Cflow har søkt om en beskjeden konsesjon på 200 kilo sjøpølse. Lokaliteten Holsneset, som ligger på kaia på Cflow sitt eget område, er allerede fra før av klarert for 200 kilo kråkeboller. Det skal imidlertid bare drives oppdrett av en art om gangen på lokaliteten. 

– Oppdrett kan være en løsning på problemet
iLaks har bedt administrerende direktør Stig Bjørkedal i Cflow utdype hva som er tanken bak prosjektet.

– Sjøpølseprosjektet til Cflow er en ringvirkning av vårt tidligere prosjekt med kråkeboller. Vår erfaring og kunnskap med kråkeboller, vil komme til god nytte i dette prosjektet. Etterspørselen for sjøpølser er stor i Asia, og kiloprisen kan komme opp i flere tusen dollar for riktig art. Verdien på sjøpølsen kombinert med overfiske har resultert i at flere arter i dag er utrydningstruet, og oppdrett kan være en løsning på dette problemet, sier han.

Stig Bjørkedal. FOTO: Cflow

Bjørkedal påpeker at oppdrett av sjøpølser ikke er ukjent, spesielt i asiatiske land.

– 
Her benyttes ekstensivt oppdrett med for eksempel damkultur eller sjøbeite. Her mangler man kontroll på biomasse, vekst, fôrfaktor, og vannkvalitet. Norge er store på intensivt oppdrett og oppdrettsteknologi, norske bidrag er derfor viktig for økt produksjonseffektivitet og økonomisk utvikling innen akvakultur globalt, mener Cflow-sjefen.

Bjørkedal sier at ved å ha tillatelsen på selskapets egen kai, vil de ha mulighet til nøye testing av utstyr underveis, i tillegg til førstehånds erfaring.

– Dette gir oss en fordel med rask utvikling, og en fagkompetanse in-house på denne oppdrettsarten, avslutter han.

Selskapet håper å komme i gang med prosjektet i oktober. Høringsfristen for søknaden er 3. oktober.