Cflow leverer fiskevelferd til brønnbåten ”Gåsø Freyja”

Nyheter
3401

Bygg 82 ved Fiskerstrand Verft, ”Gåsø Freyja” ble nylig overlevert til Frøy Rederi fra Fiskerstrand Verft. ”Gåsø Freyja” er søsterskipet til ”Gåsø Jarl” som ble levert av verftet før sommeren. 

Begge brønnbåtene er utrustet med det siste og mest avanserte innen fiskehåndteringsteknologi fra Sula-bedriften Cflow Fish Handling.

– Vår teknologi er i dag en av de mest brukte løsningene for skånsom lasting, lossing, kjøling og transport av levende fisk. Prosjektet er et resultat av godt samarbeid innad i Cflow, og en kultur for å finne de beste løsningene sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, sier Arnstein Johansen, CEO i Cflow.

Cflow holder til i Langevåg på Sula og har omtrent 50 ansatte. Selskapet også en avdeling i Chile. Cflow utvikler og produserer fiskehåndteringssystemer til brønnbåter, fiskefartøy og prosessanlegg over hele verden.

Anlegget som de har levert til ”Gåsø Freyja” kan laste og losse 400 tonn fisk i timen enten fra en merd og opp i brønnbåten, eller fra båten til et slakteri på land. Systemet er basert på lukket teknologi som oppfyller alle krav til fiskevelferd når det gjelder sirkulasjon, vannbehandling og RSW-nedkjøling (Refrigerated Sea Water).

Tar vare på kundens verdier
Arnstein Johansen forteller at Cflow sitt viktigste fortrinn er kunnskapen de ansatte har om håndtering levende fisk.

– Jeg vil påstå at Cflow er blitt et begrep både innen fiskeri og akvakultur. Bedre fiskevelferd og en mer skånsom handtering av fisk bidrar til økt merverdi for kundene i form av bedre kvalitet og pris på sin produksjon av fisk. I praksis tar vi vare på kundens verdier, sier Johansen.

I leveransen er det inkludert et avlusningsanlegg der både ferskvann og hydrogenperoksid benyttes for avlusing. Et nødslakteri er også installert dersom det skulle være behov for det. Båtene er forberedt på å møte fremtidens miljøkrav med hensyn til utslipp av NOx og CO2.

Samarbeid for å finne de beste løsningene
– På disse båtene finnes det helt nyutviklet teknologi. Til tross for utfordringer underveis og korte tidsfrister, har dette blitt løst på en utmerket måte av våre prosjektledere, ingeniører automasjonsteknikere og industrimekanikere i samarbeid med kunden.

– Vi har hele tiden hatt et sterkt fokus på miljø og teknologi, og i tett samarbeid med rederi, verft og skipsdesigneren Møre Maritime, har vi kommet frem til løsninger som er bra for fisken, for de som bruker utstyret vårt, de som skal spise fisken, og ikke minst løsninger som er bra for miljøet, avslutter Arnstein Johansen i Cflow.

Mer fakta om ”Gåsø Freyja” og ”Gåsø Jarl”
Skipene har en lengde på 84,6 meter, en bredde på 16,00 meter, og en lugarkapasitet til 14 personer. Motoreffekten er på 4 x 1,450 kW, og hver av båtene har to lastetanker med en kapasitet på 3.500 m3. Lastetankene er dimensjonert for 1,5 bar overtrykk for å kunne levere til høytliggende landanlegg.