Cermaq-topp utnevnt som professor II i akvakulturteknologi ved Nord Universitet i Bodø

Nyheter
0

Bendik Fyhn Terjesen, som er Head of Landbased Innovation & Development i Cermaq Group, vil fremover kombinere jobben i Cermaq med en professor II- stilling ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur (FBA) ved Nord Universitet i Bodø.

Her skal han undervise bachelor-, master- og etter hvert også veilede doktorgradsstudenter, og utvikle kurs på etter- og videreutdanning for akvakulturteknologi, spesielt med fokus på RAS/postsmolt. Kursene vil bli åpne for alle oppdrettsselskap og andre i regionen. Målet på sikt er også å innlede forskjellige forskningssamarbeid med eksterne aktører.

– Fakultet for biovitenskap og akvakultur er svært glade for å ha fått med Bendik Fyhn Terjesen på laget i en professor II stilling, sier dekan Mette Sørensen ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur ved Nord Universitet i en melding.

– Terjesen er en meget erfaren akvakulturforsker med bred erfaring innen resirkulering og postsmolt-produksjon. Hans kunnskap og erfaring ønsker vi å bruke inn mot eksisterende og nye kurs rettet både mot campus studenter og etter- og videreutdanningskurs rettet mot havbruksnæringen. Vi håper også at samarbeidet skal bidra til utvikling av ny kunnskap gjennom felles forskningsprosjekter med akvakulturnæringen, sier Sørensen.

– Dette er en anerkjennelse av Terjesen som en av de med mest teknologikompetanse i havbruksnæringen. Å dele kunnskap gjennom samarbeid med Nord Universitet er helt i tråd med Cermaqs kunnskaps- og forskningsbaserte tilnærming. Vi er sikre på at dette blir et godt samarbeid for begge parter, og gratulerer Terjesen med utnevnelsen, sier Erlend Reiten, Chief Transformation Officer i Cermaq Group.

Terjesen har en omfattende forskerkarriere med fokus på fiskefysiologi og oppdrettsteknologi og han gjorde sine første forsøk i anlegg med resirkulering av vann (RAS) i 1993 ved Wageningen University. Han ledet oppføringen av Nofima Senter for Resirkulering i Akvakultur og starten av CtrlAQUA, et senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, før han begynte i Cermaq.