Cermaq har søkt om å få etablere et ferskvannsdepot i Steigen

Nyheter
1251

Ferskvannet skal plasseres i en egen merd, og brukes til avlusing av fisk.

Det skriver Avisa Nordland.

Ifølge avisen skal merden plasseres i Forsanbukta i Steigen. Cermaq har kun konsesjon for å bruke ferskvannet i Forsan til settefiskproduksjon, men ønsker å bruke vannet også i forbindelse med avlusing.

Selskapet skriver i sin søknad at det er vanskelig å beregne hvor mange oppfyllinger av ferskvannsdepotet og hvor mange avlusinger som blir aktuelt i løpet av et år, men at det foreløpig er anslått til rundt 50 brønnbåtlaster.

Settefiskanlegget i Forsan ble åpnet i oktober 2016. Anlegget har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt per år.