Cermaq frykter at inntil 10.000 laks kan være på rømmen etter brann på oppdrettsanlegg i Finnmark

Nyheter
1866

Brannen skal ha oppstått natt til tirsdag på et oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Måsøy kommune.

Brannen medførte at ring, plattinger, fuglenett og festet til nota i merda ble skadet. Det antas at mellom 1.000 og 10.000 fisk har rømt, opplyser selskapet.

Den rømte fisken er circa 500 gram, ubehandlet og frisk. Det var rundt 162.000 fisk i merda da brannen brøt ut. Fiskeridirektoratet er varslet.

Brannen ble oppdaget raskt av de ansatte ved anlegget, slik at slukking og strakstiltak kunne iverksettes umiddelbart. Ingen personer skal være skadet.

Cermaq jobber nå med å sikre resten av fisken og anlegget. Det er satt ut gjenfangstgarn, og fisken i merda vil bli flyttet over i ny og uskadet merde. Samtidig vil den resterende fisken telles opp slik at totalt omfang av rømmingen kan kartlegges.