Cermaq får etablere ferskvannsdepot ved settefiskanlegget i Steigen

Nyheter
971

Ferskvannet skal plasseres i en egen merd utenfor settefiskanlegget i Forsan, og brukes til avlusing på selskapets matfisklokaliteter. 

Det skriver Avisa Nordland.

Det var i oktober i fjor at Cermaq søkte om tillatelse til å etablere ferskvannsdepotet. Bakgrunnen var at Cermaq ønsket enklere tilgang på ferskvann for å fylle på i brønnbåt. Brønnbåten skal deretter gå til de ulike matfisklokalitetene for å avluse.

Ifølge Cermaq skal altså avlusingen ikke skje i Forsan, og det ikke skal være fisk i merden på noe tidspunkt.

Avisa Nordland skriver at dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen for Forsan settefiskanlegg ble gitt av et enstemmig plan- og ressursutvalg i Steigen kommune.

Settefiskanlegget i Forsan ble åpnet i oktober 2016. Anlegget har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt per år.