Carnegie håver inn på Cermaq-salg

Nyheter
379

I begynnelsen av forrige uke solgte staten alle sine aksjer i Cermaq for 5,25 milliarder kroner.

Klassekampen har spurt Nærings- og handelsdepartementet om hvor store summer som går til mellommenn i forbindelse med privatiseringen.

Flere tilsvarende avtaler ligger på omtrent en prosent av salgssummen til tilretteleggerne. For salget av eiendomsselskapet Entra viser departementet til at kostnadene ble litt lavere enn de forventede 130 millioner kronene, uten at de oppgir et presist tall.

Departementet har imidlertid ingen anslag på hvor store summer som nå vil gå til de finansielle rådgiverne i Carnegie for milliardsalget av Cermaq.

– Carnegie mottar ingen provisjon for salget, og summen er uavhengig av om salget gjennomføres eller ikke. Vi har ikke mottatt endelig faktura fra Carnegie, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet.

– I tillegg til fastbeløpet er det avtalt et honorar som varierer med arbeidsmengden, som kan utløses på månedsbasis, legger han til.

Senterpartiets Geir Pollestad mener transaksjonskostnadene for privatiseringen er en stor utgift som ikke har blitt en del av diskusjonen om statlig nedsalg i Stortinget.

– Jeg forstår at noen må få betalt for jobben med å selge, men her er det snakk om veldig store beløp, sier Pollestad til Klassekampen.

– Vi i Sp mener regjeringen må legge fram anslag over hva det vil koste å selge seg ut av de andre selskapene som står på deres liste. Det er viktig at Stortinget får en oversikt over hvilke utgifter som blir en del av salget, sier han.