Carlos Diaz i BioMar Group: – Våre internasjonale konkurrenter utnytter situasjonen

Nyheter
0

BioMar-volumene økte med åtte prosent.

BioMar økte volumsalget med åtte prosent første kvartal i år, sammenlignet med 2021. Selskapet rapporterer også en omsetningsøkning på 34 prosent. Mens topplinjen vokser, utfordres bunnlinjen av råvarepriser, energikostnader og beslutningen om å suspendere handel med Russland, heter det i en melding fra selskapet.

– Vi tok en tøff beslutning i tråd med våre verdier da vi suspenderte handelen med Russland. Vårt salg i Russland har i årevis vært en svært viktig del av vår virksomhet, spesielt for BioMar-enhetene i Danmark og Norge. Samtidig har vi hentet noen av våre viktigste råvarer i området som nå er berørt av konflikten. Våre kunder må imidlertid kunne stole på oss som en forretningspartner med høye etiske standarder, sier Carlos Diaz CEO BioMar Group.

– Beslutningen vil ha omkostninger for BioMar, men vi er en del av samfunnet, og vi må ta ansvar. Min eneste bekymring og overraskelse, er at noen av våre internasjonale konkurrenter ikke har tatt samme posisjon, men heller utnytter situasjonen. Dette er ikke en matkrise for folket i Russland, men en humanitær krise for folket i Ukraina, sier Diaz.

Konsernsjef Carlos Diaz i BioMar. FOTO: BioMar

BioMar senker anslag for 2022.
Den kraftige prisøkningen på råvarer, gods og energi ventes å fortsette. Ved inngangen til året var det ventet EBITDA mellom 980 og 1.040 millioner danske kroner. De internasjonale sanksjonene har økt risikoen knyttet til fordringer og andre eiendeler i Russland. På denne bakgrunn forventer BioMar nå å generere helårs EBITDA på mellom 890 og 940 millioner danske kroner, heter det i meldingen fra BioMar.Den betydelige økningen i inntektene i første kvartal var drevet av høyere salgsvolumer, råvarepriser og til en viss grad valutakursutvikling. Inntjeningen ble imidlertid betydelig påvirket av den kraftige økningen i råvarepriser og energikostnader som ennå ikke er gitt videre til kundene, uttaler selskapet.

I tillegg til utfordringene etter den russiske invasjonen av Ukraina, falt inntjeningen for første kvartal på grunn av en juridisk tvist i Norge og endret regnskapsprinsipper for IT-investeringer. EBITDA for første kvartal 2022 endte dermed på 54 millioner kroner, mot 133 millioner kroner i første kvartal 2021.