Cargill skyter inn fem millioner dollar i Salmon Evolution

Nyheter
0

Salmon Evolution og Cargill inngår strategisk partnerskap for fôr. 

Ifølge avtalen vil Cargill levere 100 prosent av Salmon Evolutions fôrvolumer til Indre Harøy-anlegget som skal starte produksjonen i mars 2022. Cargill har videre forpliktet seg til å tildele betydelige ressurser og FoU-kapasitet med det formål å utvikle bærekraftige fôrløsninger som er skreddersydd for Salmon Evolutions operasjonelle mål, herunder høy biologisk ytelse og førsteklasses produktkvalitet.

– Å ha best mulig fôr er avgjørende for hver lakseoppdretter. Spesielt i vårt HFS -system hvor vi skaper optimale og stabile levekår for laksen, ser vi et sterkt og uutnyttet potensial i å skreddersy et fôr som fokuserer på maksimal biologisk ytelse og produktkvalitet, sier Håkon André Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution.

– Gitt Cargills solide rykte og rekord som leverandør av høytytende fôrløsninger, kombinert med deres betydelige FoU-evner og kapasitet både i Norge og i utlandet, er vi sikre på at vi har funnet en ideell partner.

Fredrik Witte, administrerende direktør for Cargill Aqua Nutrition North Sea, er tilfreds med avtalen.

– Cargill jobber med lakseoppdrettere rundt om i verden, og leverer fôr som støtter fiskevelferd og forbedrer oppdretternes produktivitet og inntjeningspotensial, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen av oppdrett. Et av nøkkelområdene for å realisere det enorme potensialet i landbasert lakseoppdrett er å ha optimal fôr tilpasset laksens spesifikke bomiljø – og vi er opptatt av å jobbe med Salmon Evolution for å hjelpe dem med å realisere dette potensialet.

I forbindelse med avtalen vil Cargill også investere cirka fem millioner dollar i Salmon Evolution, gjennom en emisjon av nye aksjer som skal utstedes, med en tegningskurs på 7,71 kroner per aksje som tilsvarer den volumveide gjennomsnittskursen de siste 20 handledager. Inntektene fra emisjonen vil bli brukt til generelle bedriftsformål, inkludert evaluering og utvikling av fremtidige ekspansjonsmuligheter, ytterligere underbygge Salmon Evolutions strategi om å ta en ledende rolle i den globale landbaserte lakseoppdrettsnæringen.

Gjennom emisjonen vil Salmon Evolution trykke 5.541.374 nye aksjer som tegnes av Cargills norske datterselskap EWOS. Privatplasseringen medfører et avvik fra de eksisterende aksjonærene fortrinnsrett.

Foto: Aslak Berge