Cargill legger konferanser på is

Nyheter
1084

Cargill avlyser sine tradisjonsrike kundekonferanser i 2021 på grunn av koronasituasjonen.

– Vi ser at med den usikkerheten koronavirussituasjonen medfører, er kansellering dessverre det eneste riktige å gjøre. Tryggheten og helsen til våre kunder, samarbeidspartnere, ansatte og samfunnet generelt, veier tyngst, sier administrerende direktør Fredrik Witte i en pressemelding.

Cargills Nyttårsmøte i Tromsø i januar og Solstrandkonferansen i februar er begge tradisjonsrike arrangement som har samlet næringen gjennom flere tiår. Begge har blitt kjærkomne, årlige møtepunkter for flere hundre deltakere.

De årlige, regionale Microteket-møtene som tradisjonelt har vært arrangert gjennom høsten og vinteren, vil også bli kansellert av samme grunn.

Cargill planlegger ikke digitale arrangementer som erstatning for konferansene.

– Vi har vurdert dette, men vi vet at i tillegg til det faglige innholdet, ligger mye av verdien i disse samlingene i det uformelle og det sosiale. Det er vanskelig å gjenskape denne dialogen og kontakten i et digitalt format. Når smittesituasjonen tillater det, kommer vi sterkt tilbake, sier Witte.