Cargill kjøper EWOS for 12,3 milliarder kroner

Nyheter
1742

Cargill har inngått avtale med Altor Fund III og Bain Capital Europe III om å kjøpe EWOS, en ledende produsent av laksefôr globalt, for 1,35 milliarder euro (12,3 milliarder kroner).  Transaksjonen er avhengig av myndighetenes godkjennelse og forventes ferdigstilt innen utgangen av kalenderåret, skriver EWOS i en pressemelding.

– Denne betydelige transaksjonen, som er det andre havbruksoppkjøpet Cargill har annonsert på to måneder, er en strategisk investering i vår langsiktige vekst og bevis på vårt engasjement for den voksende oppdrettsnæringen, sier David MacLennan, president og CEO i Cargill.

1,2 millioner tonn
Oppkjøpet gir Cargill inntreden i laksefôrmarkedet og vil medføre at Cargills virksomhet innen dyrefôr blir en ledende aktør i den voksende laksefôrnæringen, en av de mest avanserte og profesjonelt drevne segmenter innen global akvakultur. Cargill skaffer seg syv fôrfabrikker gjennom transaksjonen; tre i Norge, og en hver i Chile, Canada, Skottland og Vietnam. I tillegg har EWOS to ledende FoU-sentre i Norge og Chile. EWOS produserer mer enn 1,2 millioner tonn fôr årlig for de største lakseoppdretterne i verden.

– EWOS er et ledende selskap, sier Sarena Lin, president for Feed & Nutrition i Cargill. – Å få tilgang på deres industriledertalent og kapasitet samt deres kompetanse og ledererfaring innen bærekraft vil gi vår virksomhet innen akvakultur en helt ny dimensjon. Vi ser frem til å ønske 1 000 talentfulle og engasjerte EWOS-ansatte velkommen med på laget i Cargill Animal Nutrition og å styrke vår FoU-kompetanse samt akselerere tempoet inne innovasjon for å drive frem langsiktig, strategisk vekst for Cargills dyrefôr virksomhet.

I verdensklasse
Einar Wathne, konsernsjef i EWOS, sier: – Cargill og EWOS vil skape en forsyningskapasitet for fiskefôr i verdensklasse. Vi vil bidra til å utløse vekstpotensialet for konsum av fisk og sjømat, og skape nye muligheter både for kunder og ansatte. EWOS har en solid merkevare og et sterkt engasjement for produktkvalitet, for våre ansatte og for bærekraftig havbruk. Når vi kombinerer Cargills enorme ressurser og globale apparat med EWOS’ ledende FoU-kompetanse, vil den nye organisasjonen være i stand til å levere verdensledende innovasjoner og fôr-løsninger til den globale oppdrettsnæringen.

Cargill har solid erfaring med å kjøpe og integrere virksomheter og å skape verdier gjennom å kombinere talent og kompetanse fra selskapene de kjøper med Cargills globale tilstedeværelse, omfang, bredde- og dybdekunnskap. Cargill bidrar også med ekspertise på drift, risikostyring, dyreernæring og forsyningskjeder.

Multinasjonal
Cargill har fra før akvakulturvirksomhet i Mexico, Mellom-Amerika, Kina, USA, Sørøst-Asia, India og Ecuador, og det forventes at EWOS vil tilføre kompetanse og lederskap til denne virksomheten. Med denne investeringen vil Cargill få enda mer ut av sin satsing på forskning og utvikling, som omfatter 15 FoU- og teknologifasiliteter rundt om i verden.

Dette oppkjøpet er den andre investeringen Cargill gjør innen akvakultur i sommer. I begynnelsen av juli, kunngjorde Cargill en USD 30 millioner joint venture med Naturisa for å bygge et rekefôranlegg i Ecuador.

– Verdens proteinbehov forventes å øke med 70 prosent innen 2050, og oppdrett av fisk og reker er en av løsningene for å møte denne etterspørselen. Cargill vil spille en viktig rolle i dette voksende og viktige markedet, sier Lin.