CapMan kjøper opp Napier

Nyheter
0

Infrastrukturfondet CapMan Infra avtalte den 2. februar å bli majoritetseier av
bløggebåtrederiet Napier.

Nåværende eiere, Amar Group og Kverva, samt grunnleggerne, selger sine andeler av aksjene i Napier til CapMan Infra. Nøkkelpersonell i selskapet kommer imidlertid til å reinvestere og sågar beholde en aksjepost og videre engasjement i selskapet, fremgår det i en melding fra rederiet.

CapMan er et ledende, nordisk, privat kapitalforvaltning- og investeringsselskap med 30 års erfaring innenfor videreutvikling og verdiskaping i tilknyttede selskaper. Napier vil inngå som en del av gruppens investering innen infrastruktur.

Fakta

Napiers prosess-/bløggefartøy • Mens tradisjonelle brønnbåter frakter levende fisk til slakteri, laster og avliver (bløgger) en bløggebåt fisken ute på oppdrettsanlegget. • Fisken ledes så videre til tanker med nedkjølt og UV-renset sjøvann, før hermetisk lukket og biosikker transport til slakteri • Bruk av bløggebåter gir: - redusert stress hos fisken, bedre fiskevelferd - redusert risiko i transportleddet, ingen dødelighet under transport eller i ventemerd - høyere effektivitet i transporten, lavere utslipp per fraktet kilo fisk - redusert fare for smittespredning til oppdretts- og villfisk

Sikre
Napier er svært fornøyde med å få med CapMan Infra som ny majoritetseier. Dette danner et solid grunnlag for videre vekst og utvikling av selskapet, samt sikrer kontinuitet for den eksisterende kompetansen i rederiet og en videre kvalitet i leveransene til våre kunder.

– Vi er svært glade for at CapMan Infra kommer inn som majoritetseier hos oss. Dette vil gi oss det grunnlaget som trengs for å fortsette den gode utviklingen vi har hatt de seneste årene. CapMan Infra har imponert oss med sitt fokus på å sikre kompetansen vi har bygget opp i rederiet, og fortsette utviklingen av våre operasjoner til fordel for kunden, sier Kjetil Tufteland, administrerende direktør Napier.

Det er forløpig ikke offentliggjort hvor mye CapMan betaler for aksjene i Napier.

Rederiet omsatte for 53 millioner kroner i 2021.

Voksende flåte
Selskapets tidligere eiere benyttet Pareto Securities som finansiell og Schjødt som juridisk rådgiver. CapMan Infra benyttet Nordea Corporate Finance, en del av Nordea Bank Abp, filial i Norge som finansiell og Thommessen som juridisk rådgiver.

Etter å ha startet som brønnbåtoperatør i 1995, ble Napier i 2008 Norges første rene prosessbåtrederi. Selskapet er i dag den ledende aktøren i dette markedet, med fire bløggefartøy som alle går på langtidskontrakter for norske oppdrettere, samt to større fartøy som er under bygging i Tyrkia som skal inn på lengre kontrakter i 2024. Rederiet har rundt 75 ansatte og hovedkontor på Bømlo.

«MS Tauranga». FOTO: Napier AS