Byr på Nutreco

Nyheter
441

Nutreco har i dag publisert en felles pressemelding med et nederlandsk privat eiet selskap, SHV om offentliggjøring av et anbefalt kontanttilbud på 40 euro/aksje for alle utestående aksjer i Nutreco.

SHV og Nutreco er blitt enige om en betinget avtale om et offentlig, anbefalt kontanttilbud for Nutreco på 40 euro (cum utbytte) for samtlige utestående aksjer i Nutreco. Prisen i tilbudet representerer en premie på 42 prosent i forhold til Nutrecos sluttkurs fredag den 17. oktober og en premie på 34 prosent i forhold til volumvektet  gjennomsnittskurs siste tre måneder, medregnet fredag 17. oktober.

Ledergruppen og styrene (Executive Board og Supervisory Board) i Nutreco gir en enstemmig anbefaling av det frivillige kontanttilbudet.

SHV er et privateid selskap med langsiktig fokus og satsing, med ambisjon om å bygge solide selskaper. SHV vil tilføre Nutreco finansiell styrke, kompetanse og støtte til investeringer og oppkjøp i henhold til Nutrecos langsiktige vekststrategi. Oppkjøperen har finansieringen på plass og vil gjøre opp den foreslåtte transaksjonen med disponible kontanter.

SHV har avtalt visse ikke-finansielle covenants, som blant annet innebærer å:

o                             Støtte gjennomføringen av Nutrecos eksisterende forretningsstrategi med dagens ledelse, inkludert forventede investeringer, fusjoner og oppkjøp

o                             Opprettholde Nutrecos identitet, verdier og kultur

o                             Beholde Nutreco som en egen gruppe med hovedkontorer, sentrale ledelse og viktige støttefunksjoner i Nederland

o                             Ikke dele opp Nutreco-konsernet eller forretningsenheter

o                             Respektere arbeidstakerrettigheter

o                             Ivareta minoritetsaksjonærenes interesser, samt ikke-finansielle forpliktelser med hjelp fra to uavhengige medlemmer av Supervisory Board

o                             Finansiere Nutreco-konsernet på en forsvarlig måte

Knut Nesse, administrerende direktør i Nutreco, uttaler følgende: » SHV støtter fullt opp om Nutrecos langsiktige vekststrategi. Vi er begeistret over denne utviklingen som føyer seg inn i en allerede rik selskapshistorie. SHV vil være en utmerket partner som tillater oss å ivareta selskapets identitet, kultur, verdier og organisering. Tilbudet er til alle interessentenes beste, inkludert aksjonærene. Både ledelsen og styret anbefaler å akseptere tilbudet, som vi anser å være en god pris.»

Stephan Nanninga, styreleder i SHVs Executive Board uttaler følgende: «Vi anser Nutreco for å være et veldig lovende og spennende selskap med en god langsiktig vekstmulighet, solid ledelse og de samme verdiene som SHV. Nutreco er en global markedsleder innen fiskefôr- og dyrefôrnæringen, og vi støtter fullt ut Nutreco strategi og fokus på innovasjon og bærekraft. Nutreco passer godt sammen med SHV og vår ønskede kombinasjon av aktiviteter og geografiske tilstedeværelse og vi tror transaksjonen vil gagne begge parter. SHV vil fullt ut støtte Nutreco vekststrategi.»

Tilbudet er drevet av de to selskapenes langsiktige vekstperspektiv. SHV støtter fullt ut Nutreco med å utføre sine vekstplaner og geografiske ekspansjon gjennom sin globale tilstedeværelse og kompetanse. Ved å være et privateid familieselskap med et langsiktig fokus og engasjement har SHV den finansielle styrken som kreves for å støtte Nutrecos vekst basert på forsvarlig finansiering.

SHV har et bredt spekter av virksomheter i ulike geografiske områder. Nutreco gir en interessant strategisk diversifisering for SHV i matrelaterte markeder, sørger for en god vekstplattform i fremvoksende markeder, har sterk og anerkjent ledelse og en ledende posisjon i nisjemarkeder.

Begge aktører er anerkjente nederlandsbaserte selskaper med en lang arv, Nutreco og SHV deler de samme verdiene, samt strategiske og finansielle prinsipper. Videreføringen av Nutrecos identitet, kultur, verdier, merkevarer, organisasjon og strategisk retning gir rett fremtidsperspektiv for både ansatte og kunder.

Nutrecos nåværende aksjonærer kan dra nytte av en god pris, en attraktiv premie og høy avtalesikkerhet som følge av tilgjengelig finansiering og en forventet rask og effektiv transaksjonsprosess.

Gjennom hele prosessen har styrene (Executive og Supervisory Board) og ledelse i Nutreco møttes med jevne mellomrom for å diskutere fremdriften i prosessen og de viktigste beslutningene i den forbindelse. Styre og ledelse har fått omfattende finansiell og juridisk rådgivning, og har gjort en grundig vurdering av alle  aspekter, herunder strategiske, finansielle, operasjonelle og sosiale, og konsekvenser av den foreslåtte transaksjonen.

Etter en grundig vurdering er både Executive og Supervisory Board av den oppfatning at SHV kommer med et attraktivt tilbud i form av en god pris og premie til aksjonærene, samt attraktive ikke-finansielle vilkår. Styrene mener tilbudet er til Nutreco og dets interessenters beste. ING Bank N.V. har kommet med en fairness opinion til begge styrene og Leonardo & Co. har gitt en fairness opinion til Supervisory Board, og begge parter mener tilbudet er godt for aksjonærene i Nutreco sett fra et finansielt ståsted.

Alle hensyn tatt i betraktning, støtter styrene fullt og enstemmig å anbefale aksjonærene å aksepter tilbudet til Nutreco. Både Executive og Supervisory Board mener tilbudet vil gi en betydelig fordel til aksjonærene, ansatte, kunder, partnere og andre interessenter i Nutreco.

Tilbudet verdsetter 100 prosent av utstedte og utestående Nutreco-aksjer til cirka 2,685 milliarder euro. Tilbyder vil gjøre opp med disponible kontanter og ikke inngå noen finansieringsordning med tredjeparter med hensyn til det påtenkte tilbudet.

SHV og Nutreco ønsker å innhente alle nødvendige godkjenninger og klareringer så snart som praktisk mulig, hvor SHV har gått med på å ta nødvendige skritt for å innhente tillatelser fra konkurransemyndighetene.

SHV ønsker å lansere tilbudet så snart som mulig og i henhold til den indikative tidsplanen. Ytterligere informasjon vil foreligge i tilbudsprospektet. Tilbudsprospektet er ventet å foreligge omtrent samtidig med tilbudet i løpet av fjerde kvartal 2014.

Nutreco vil holde en ekstraordinær generalforsamling minst seks virkedager før tilbudsperioden går ut i henhold til § 18 punkt 1 i resolusjonen.

SHV er et privateid familieselskap som har som mål å opprettholde en sterk posisjon i en rekke operasjonelle- og investeringsaktiviteter. Selskapet oppstod i 1896 fra en fusjon mellom kullrelaterte handelsbedrifter, og gjennom årene har SHV utviklet seg ved stadig å tilpasse seg et skiftende forretningsklima. I dag er selskapet til stede i 50 land på alle kontinenter og sysselsetter cirka 47.000 personer. SHVs entreprenørskap er reflektert i deres desentraliserte virksomheter, som er aktive i energidistribusjon (SHV Energy), grossisthandel (Makro), tungløft og transportvirksomhet (Mammoet) og industrielle tjenester (ERIKS). Som investor er SHV involvert i leting, utbygging og produksjon av olje og gass, hovedsakelig i Nordsjøen (Dyas), og ved å tilføre private equity til selskaper i Benelux (NPM Capital). SHV investerer med lang horisont, utvider og utvikler bedrifter og tilbyr sine kunder gode produkter og tjenester, som skaper verdi.