Byr på eget selskap

Nyheter
616

Selskapet R. Domstein & Co AS har varslet styret i Domstein ASA om at det vil fremme et frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein mot et kontantvederlag på NOK 10,00 per
aksje. Det skriver Domstein i en børsmelding torsdag morgen.

Dette er 19,9 prosent høyere enn volumveiet gjennomsnittlig kurs 17. juni 2014, som er siste
registrerte handelsdag før tilbudet, og 22,3 prosent høyere enn volumveiet gjennomsnittlig kurs siste 3 måneder.

Tilbudsperioden går fra i dag, 19. juni, til og med 3. juli.

R. Domstein & Co AS eier før fremsettelsen av tilbudet 49,27 prosent av aksjene i selskapet og kommer til å stille som vilkår for tilbudet at det oppnår minimum 90 prosent eierandel i Domstein.

Mer detaljerte opplysninger og vilkår for det frivillige tilbudet fremgår av tilbudsdokumentet som
vil bli distribuert til samtlige aksjonærer i Domstein, samt være tilgjengelig på Domsteins
hjemmeside.

R. Domstein & Co AS er representert i styret i Domstein ved Knut Magne og Gunnar Domstein.
Administrerende direktør i Domstein, Rolf Domstein, er styreleder og daglig leder i R. Domstein & Co AS.

Fondsfinans AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet BA-HR er juridisk rådgiver for R. Domstein & Co AS i forbindelse med det frivillige tilbudet.