Bygger «storsmoltanlegg» i Hasvik

Nyheter
2927

Det opplyser Stein Hansen i selskapet til iLaks.

Nord Norsk Smolt eies av Ecomarin Salmon (75 prosent) og Norsk Smolt As. Bak Ecomarin står investeringsfondet Kapnord Fond (40 prosent) og Stein Hansen (Ecomarin, 60 prosent). Dette er de samme eierne som står bak Grytåga Settefisk på Helgeland.

-Vi skal investere cirka 40 millioner kroner. Det nye anlegget vil ligge ved havna i Hasvik, sier Hansen.

Hasvik kommune ligger på ei øy vest for Hammerfest.

Nord Norsk Smolt har arbeidet med planene siden 2009. I utgangspunktet tenkte eierne å bygge et tradisjonelt smoltanlegg med en planlagt produksjon på åtte millioner smolt i året. Forutsetningen for å sette i gang dette prosjektet var at de fikk med seg en industriell aktør på eiersiden. Ingen av oppdrettsselskapene nappet på denne ideen. Planene har derfor endret seg.

-Vi planlegger å produsere tre «batcher» i året med fisk på 170-220 gram. Dersom vi produserer fisk på 200 gram, har vi en kapasitet på tre millioner fisk i året, sier Stein Hansen.

I mai sikret Nord Norsk Smolt As seg penger fra Innovasjon Norge. Selskapet fikk et lån på 5,7 millioner kroner og et tilskudd på 3,8 millioner kroner. Bankforbindelsen til selskapet krevde at bedriften i tillegg måtte ha et visst antall kunder på hånden før spaden ble stukket i jorden. Dette er nå på plass, opplyser Hansen, men han vil ikke opplyse hvilke selskap som skal kjøpe fisken.

Det nye «storsmoltanlegget» på Hasvik vil bli et kombinasjonsanlegg med både ferskvanns- og sjøvannsinntak.

-Det blir et «resirk»-anlegg, fire sirkulære betongkar på 800 kubikkmeter hver. Akva Group skal levere teknologien, sier Hansen.

Den nye bedriften vil få fem-seks ansatte.