Bygger ny 28 meter lang bløggebåt – alt utstyr kommer fra norske leverandører

Nyheter
2750

Sammen med rederiet Remøy Management og Fitjar Mekaniske Verft skal Optimar utvikle en 28 meter lang bløggebåt med design og teknologi som vil gjøre det mulig hente fisk daglig.  

Det er fosnavågrederiet Remøy Management som står bak bestillingen. Båten, som skal få navnet «Volt Harvest I», skal i sin helhet bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted. Optimar utstyrer båten med en dobbel stun & bleed-linje og artsgjenkjenning.

Det at Remøy velger å samarbeide med lokale aktører når de tar steget videre i sin satsing på bløggebåter, gjør også at de får noe så sjeldent som en norskprodusert båt. Alt utstyr kommer fra norske leverandører.

– Vi ser verdien av å ha samarbeidspartnerne våre tett på. Det er viktig i diskusjonene på veien mot de beste løsningene. I samarbeidet med Optimar og Fitjar er det åpne dører mellom alle parter hele veien, forteller Even Remøy, i Remøy Management, i en pressemelding.

– Det er jo veldig gledelig at det fortsatt er mulig å bygge en hel båt kun med norske underleverandører. På den måten er det også kort vei til service, og man bygger samtidig et viktig kontaktnett lokalt, legger Optimars Hans O. Thunem til.

– I tett samarbeid har vi testet og utviklet ny teknologi og kommet frem til en løsning som flytter fisken på en skånsom måte, sikrer god kvalitet på sluttproduktet og som gjør at båten kan hente fisk daglig.

Bærekraftige løsninger
I utviklingen av bløggebåten til Remøy har det vært særlig fokus på design og teknologi som vil kan bidra til å løse noen av utfordringene oppdrettsnæringen står ovenfor, og da særlig med tanke på fiskevelferd, kvalitet og biologisk sikkerhet. 

– Bærekraft og fiskevelferd helt vesentlig i den næringen vi driver. Vi ser hele tiden etter løsninger som behandler fisken skånsomt, reduserer svinn og sikrer kvaliteten på sluttproduktet. Vi mener at bløggebåt er måten å flytte og slakte fisk fra merdene på, som et viktig supplement til brønnbåtene, understreker Even Remøy, konsernsjef i Remøy Management.

– Bløggebåten sikrer også en fullsteding lukket transport, og eliminerer smitterisikoen, legger han til.

Tredje bløggebåt
Fisken vil pumpes ombord, raskt bedøves, før den skånsomt fraktes videre gjennom bløggeroboten. Ved å bedøve fisken rett etter pumping, minimeres stressbelastningen hos fisken. Bløggeroboten er utstyrt med et eget artsgjenkjenningsporgram – som teller og måler vekt og størrelse på all fisk som tas ombord. 

Remøy Management har allerede to mindre bløggebåter «Volt Collector I» og Volt Collector II»i sin flåte. Disse blir primært brukt til håndtering og utsortering av fisk. Med «Volt Harvest I» skal Remøy rendyrke prinsippet om bløggebåt. Den nye båten er derfor utviklet med tanke på høy kapasitet, kort trengetid og kort pumpelengde og høyde.

– Vi har optimalisert hele prosesslinjen, fra pumping til levering. Og slik vi ser det, finner du ikke noe som kan måle seg med det vi får levert her, forteller Robert Søviknes.

«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag. Dette er også et steg videre fra dagens bløggebåter, som henter fisk ved merdene annenhver dag.