Bygger Norges desidert største landbaserte lakseanlegg i Skipavika Næringspark

Nyheter
2480

Prisanslaget er på 5-6 milliarder kroner. Tegninger av frontveggen på det gigantiske anlegget finnes allerede. Og nå har Sande Aqua signert designavtalen med Billund Aquaculture, som skal levere sin anerkjente RAS-løsning.

Dermed har startskuddet gått for en utbygging som vil sette spor etter seg i norsk oppdrettshistorie. All vekst skal skje på land, mesteparten frem til slakteferdig laks på rundt 4-5 kg. Konsesjon er gitt for hele 33.000 tonn levende fisk, utvidbar til 66.000 tonn. Dette skjer fem år etter at Sande Aqua startet de første samtalene med Billund Aquaculture om det spennende prosjektet.

– Å få på plass nødvendige avtaler med det offentlige har krevd sitt. Men totalt sett oppfatter vi dette samarbeidet som en positiv opplevelse. Det samme gjelder forholdet til Gulen kommune i reguleringssammenheng, sier styreleder i selskapet, Stein-Inge Larsen, i en pressemelding.

– Det er en stor satsing. Trolig blir dette den største investeringen som er gjort i gamle Sogn og Fjordane fylke dette tiåret? Vi har brukt ventetiden godt. Våkenettene er over. Etter grundig forarbeid har vi god kontroll, forsikrer styreleder Larsen.

Lokalisering
Han er bosatt på Byrknes, ikke langt fra Skipavika Næringspark – der han er en av grunnleggerne og majoritetseier. Næringsvirksomheten er mer omfattende med utstrakt offshoreaktivitet, et lastebilselskap, eiendommer pluss litt til for hans del. Og det er her – ved Fensfjorden – rundt 12 mils kjøring nord for Bergen, at laks skal vokse opp med andre maritime tjenester som nærmeste nabo. Stein-Inge Larsen mener lokaliseringen er optimal.

– Vi har tilgang til vann og er blant Norges største grønne havner når det gjelder landstrøm. Og vi har nok plass selv om det nye lakseanlegget krever like mye areal som 10 ganger Branns fotballstadion. Vi har egen dypvannskai for eventuell utskiping. Og det er ikke langt til Flesland flyplass.

Stein-Inge Larsen understreker også sin tilfredshet med valg av prosessleverandør.

– Vi betrakter oss litt som pionerer. Vi kommer selvsagt til å anskaffe fagfolk som biologer med flere. Fullt utbygd medfører anlegget et behov for 70-80 ansatte. Gjerne flest mulig fra nærområdet. Det er imidlertid en ekstra trygghet å ha Billund Aquaculture med på laget – med en unik erfaring og kompetanse på «grow Out» (laks opptil full størrelse på land). Selskapet er også kjent for svært god oppfølging og assistanse ved og etter igangkjøring. Valg av RAS-leverandør ble tatt allerede for flere år siden. Pris har aldri vært utfordringen. Tillit er viktigere, mener han.

Første trinn omfatter som nevnt produksjon av 33.000 tonn laks hvorav 27.000 tonn fisk i full størrelse. De resterende 6.000 tonn blir fóret opp til såkalt postsmolt, det vil si med en vekt rundt én kilo. Halvparten av dette siste blir til eget bruk, mens resten kan vurderes for salg.

Merverdi
Tidligere toppsjef i Norne Securities, Peder Bruce, er ansatt som daglig leder i Sande Aqua. Han er bosatt i Bergen, byen han titulerer som «verdens fiskehovedstad» – med et innovativt og sterkt fagmiljø. Det mener han tilfører den planlagte utbyggingen en betydelig merverdi.

Daglig leder i Sande Aqua, Peder Bruce, mener at det nye store RAS-anlegget også vil være et vektig bidrag for fagfolk når det gjelder videreutvikling av norsk sjømatproduksjon. (foto: Jan Harald Rismyhr/Billund Aquaculture).

– Vi har Havforskningsinstituttet og landets eneste master-utdannelse i havbruk ved universitetet for å nevne noe. Stadig knyttes tettere bånd med spennvidde fra professorer til studenter. Det nye anlegget vil bli liggende i akseptabel avstand – og skape vilkår for et godt samarbeid. Vi har et selskap – Havtare – som jobber med å dyrke og foredle sukkertare. Det er et potensielt fòrprodukt. Et vellykket resultat vil gi oss full kontroll over hele lakse-produksjonen, så det kan være et aktuelt område for samarbeid. Vi ønsker å implementere bærekraftige løsninger også med bruk av moderne teknologi som roboter og avansert overvåkning med mer. Bransjen har i de senere år fått tilsig av verdifull kompetanse i arbeidskraft fra oljerelatert virksomhet. Nå håper vi at også flere fra Tech-miljøene skal finne oss interessante, oppfordrer Peder Bruce.

I sitt yrkesaktive liv har han gjort sine erfaringer innen offshore-virksomhet, men også innen finans. Han er ikke bekymret for økonomien i prosjektet, selv om det her er snakk om en betydelig pengesum.

– Ingenting kommer av seg selv. Likevel – det er en kjensgjerning at desto større et velfundamentert prospekt er, jo større er interessen fra investorer, også utenlandske, med mye kapital. For disse er ikke mindre investeringer aktuelle fordi de krever tilnærmelsesvis like mye arbeid som de store. Og når vi da snakker om mindre beløp i en slik sammenheng, kan det faktisk være så mye som 100 millioner euro, avslutter han.

Sande Aqua planlegger to innhentinger av kapital i forkant av byggestart som er estimert til å bli igangsatt fjerde kvartal 2021.