Bygger Aquatraz på Fosen

Nyheter
2993

Pilotmerd vil bli bygget lokalt.

MNH-Produksjon, et datterselskap av Midt-Norsk Havbruk, har inngått kontrakt for bygging av en Aquatraz pilotmerd med Fosen Yard. Pilotmerden skal i sin helhet bygges ved Fosen Yard sitt verft på Kvithylla i Sør-Trøndelag.

Kontrakten kommer som en følge av at MNH-Produksjon fikk tilsagn om fire utviklingstillatelser 28. april i år, for å utvikle Aquatraz til en kommersiell merd for oppdrett av laks. Aquatraz merden er en semi-lukket stålmerd som er utviklet av Seafarming Systems i Stavanger.

Pilotmerden har en omkrets på 160 meter og er designet for å benyttes i eksisterende rammefortøyninger. Den første pilotmerden skal leveres fra Fosen Yard i mai 2018. I tillegg inkluderer kontrakten opsjon på bygging av tre pilotmerder med levering i løpet av 2018.

Midt Norsk Havbruk er fornøyd med at et lokalt verft er konkurransedyktig med hensyn til pris, kvalitet og leveringstid, og ser frem til å samarbeide med Fosen Yard.

– Fosen Yard har lenge jobbet målrettet for å bli en underleverandør til havbruksnæringen, og det er derfor en milepel og spesielt gledelig at verftet nå er valgt som leverandør for pilotmerden for MNH-Produksjon. Kontrakten vil sikre mange arbeidsplasser i tiden fremover på Kvithylla, sier Anders Straumsheim, administrerende direktør ved Fosen Yard, i en kommentar.