Bugnende biomasse og utbytte fra NRS

Nyheter
1182

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2017 på 95 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 15,51 kroner.  

– NRS fikk i kvartalet påvist fiskesykdommen ILA på tre lokaliteter i et driftsområde i Region Nord. Uttak av fisken ble startet umiddelbart etter påvisningen og dette har hatt en vesentlig innvirkning på resultatet for kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2017 har NRS driftsinntekter på nesten fem milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på 628 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte på 5,20 kroner per aksje for 2017, fremgår det av en børsmelding fra selskapet.

Netto rentebærende gjeld er i kvartalet økt med 94 millioner kroner til 633 millioner kroner, etter at biomassen økte med 3 869 tonn.

Nord og sør
Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal på 116 millioner kroner mot 75,2 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 15,84 kroner.

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal på 24,4 millioner kroner mot 50,7 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 14,12 kroner.

NRS slaktet sitt nest høyeste volum i et kvartal på 9 052 tonn sløyd vekt, som er 93 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 7 326 tonn i Region Nord og 1 726 tonn i Region Sør.

Øker i år
For 2018 forventes slaktevolumet å bli 42 500 tonn, som er en økning på 33 prosent fra 2017.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 471 tonn laks, som er 27 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.

– NRS har et sterkt fokus på ytterligere vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og har 26 prosent høyere biomasse i sjøen sammenlignet med utgangen av samme kvartal i forrige år, uttaler Charles Høstlund.

NRS-konsern eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ti oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island.