– Bruk våren til å kapre den beste kompetansen

Konkurransen om de beste ressursene øker, og vår spådom er at etter Covid19 vil den bli enda hardere. Skal du lykkes med å få tak i de riktige ressursene du trenger seks til 18 måneder fram i tid, må du starte nå. Bruk våren til å kapre den beste kompetansen.

– Det er mange bransjer som er tidlig ute med å ansette de som er i ferd med å bli ferdigutdannet. I havbruksnæringa er de ikke like tidlig ute. Det er få utlysninger, og de utlysningene som er, kommer ganske sent. Da står man i fare for å miste de glupeste til de bransjene som er tidlig ute.

Dette sa en NTNU-student som tar HMS-master om havbruksnæringen under Brohodekonferansen på Frøya i høst.

Studenten peker her på en problemstilling som næringa bør ha større oppmerksomhet på. Næringa trenger stadig påfyll av kompetanse, både på kort og lang sikt. Heldigvis finnes denne kompetansen, men den kan lett forsvinne inn i andre næringer dersom havbruksnæringa ikke bruker tiden godt.

Kristian Henriksen, leder av NCE Aquatech Cluster.

Men hvor finner en, og kommer i kontakt med, disse studentene? På hvilke arenaer bør næringa være til stede for å rekruttere de aller beste?

Etterspørsel
Studentene står klare. De vil inn i næringa. Til sommeren er det første kullet på havbruksingeniørstudiet ved NTNU ferdige med det andre året av bachelorutdanningen. Blant disse er det store forventningen om en sommerjobb i næringa. Dette er studenter som er motiverte, har kommet langt i studieløpet, og som er villige til å lære.

Studenter som rekrutteres til deltidsstillinger, er potensielt også mye mer enn løsningen på bemanningen. Gjennom et slikt engasjement får studentene verdifull arbeidstrening og innsikt, og lærer næringa å kjenne. Det gjør de igjen bedre rustet til å forstå utfordringene og kompleksiteten næringa står i. Dette er et godt utgangspunkt når studentene vender tilbake til skolen for å skrive bachelor- eller masteroppgave.

Verdifulle studentoppgaver
Å være delaktig i studentoppgaver, kan være svært verdifullt for næringa. Med litt innsats kan næringa gjennom disse oppgavene få kvalitetssikret konsepter, eller verifisert modeller. Studentene har gode teoretiske kunnskaper som kan brukes på konkrete utviklingsideer. Gjennom slike oppgaver kan næringa knytte seg tett til både studenten og veilederen, og ved endt studieløp ha mulighet til å rekruttere en person som man vet har den kompetansen bedriften faktisk trenger.

Havbruksnæringa er mangfoldig, og har dermed behov for kompetanse innen mange fagområder. Å delta på karrieredager, som er studentenes primære arena for å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere, er derfor en meget god måte å nå studenter.

Trenger din bedrift studenter med bakgrunn fra blant annet biologi og biokjemi, mekanikk, konstruksjon og marin teknikk, miljø og bærekraft? Da er Hav-konferansen stedet å være. Eller trenger du kanskje noen innen data og informasjonsteknologi? Da er Cyberdagene i februar stedet for deg.

Alexandra Neyt,leder av Brohode Havbruk 2050.

NTNU Brigde
For å gjøre det enklere for din bedrift å finne de mest relevante møteplassene, har NTNU Bridge lagd en liste over de ulike karrieredagene til studentforeningene som har vist interesse i havbruk. Et annet godt poeng med å delta på slike arrangement, er at en tidlig kommer i kontakt med studentene, og at havbrukssektoren blir mer synlig som mulig karrierevei. Flere studenter har etterlyst en slik synlighet under studiene.

En annen måte å treffe interessante kandidater, er å bidra i undervisningen. Brohode havbruk 2050 inviterer bedrifter å delta via tiltaket «Næring i utdanning». Her kan noen fra for eksempel næringslivet ha en gjesteforelesning på campus, gi studentene en bedriftsrelevant regneoppgave, eller invitere en gruppe studenter til et besøk i bedriften.

Virksomheten kan selv definere hvilken studieretning som er mest relevant å komme i kontakt med. Denne ordninga er med å minke avstanden mellom næringa og studentene, slik at det blir enklere å komme i kontakt med hverandre.

Er det noe vi har lært av denne pandemien, er at magien skjer i møtet mellom mennesker. Vi har egentlig alltid visst dette, men etter to år med svært få fysiske treffpunkter har vi fått merke hvor viktig det faktisk er. Derfor oppfordrer vi næringa til å bruke våren godt, bruk den til å være der studentene er, enten i auditoriet eller på karrieredagene, eller inviter de inn på merdkanten og i bedriften.

Muligheten til å kapre den beste kompetansen er stor. Nå gjelder det bare å få tak i den før noen andre kommer deg i forkjøpet.