Brudd i lønnsforhandlingene i Kystrederienes tariffområde

Nyheter
0

Brudd i lønnsforhandlingene mellom Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene.

Det ble 21. september brudd i forhandlingene med Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund i årets lønnsforhandlinger, som er et hovedoppgjør.

Partene hadde da sittet i forhandlinger siden tirsdag formiddag.

– Forhandlingene har vært kompliserte og intense, og vi var svært innstilte på å komme til enighet, men det ble dessverre ikke mulig, sier forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge, i en melding.

Med bakgrunn i forringede rammevilkår, den økonomiske situasjonen og usikkerheten og merkostnaden i forbindelse med de massive økningene i energi- og bunkerskostnadene som sjøtransporten i dag opplever, kunne arbeidsgiversiden ikke gå med på de høye lønnskravene til organisasjonene.

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret og kaller partene inn til mekling.

– Vi går inn i en meklingsfase og får se hvilke løsninger vi kan oppnå med Riksmeklerens hjelp, sier Borge.

Kystrederiene en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skip i nærskipsfarten; short-sea shipping og aqua-shipping. Kystrederiene sitt tariffområde omfatter tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund, og omfatter om lag 6.000 ansatte. Tariffområdet omfatter også Brønnbåteiernes Forening.