Brønnbåt-klipp i milliardklassen

Nyheter
1569

Det er store verdier på spill når Mowi når vil ta gevinst i DESS Aquaculture Shipping.

Tidligere idag ble det kjent at Mowi vil legge sin 50 prosents eierpost i grimstadrederiet DESS Aquaculture Shipping ut for salg.

«DESS Aquaculture Shipping har nå nådd en kritisk størrelse og er godt posisjonert for videre vekst,» skriver Mowi i sin kvartalsrapport.

Gevinst
Nå er det på tide å ta gevinst, mener Mowi-ledelsen. Det skal være meglerhuset SEB som har fått mandatet med å selge Mowis akejeblokk i DESS.

Laksekjempen, som eier rederiet 50/50 sammen med John Fredriksens Hemen Holding, har gjort betydelige investeringer. Ifølge Mowis årsrapport var DESS Aquaculture Shipping sine fartøyer bokført til 190,4 millioner euro ved utgangen av 2019. Etter årsskiftet har selskapet kontrahert båter for ytterligere 72 millioner euro. I dagens rapport for andre kvartal fremgår det at selskapet innen kort tid også vil kontrahere to nybygg.

Det gir en samlet flåte, inkludert byggekontrakter, på 14 båter.  

Av denne flåten er åtte av dem brønnbåter. Skipsmegler Nils R. Blakstad, i Atlas Shipbrokers i Kristiansund, estimerer markedsverdien for disse til 2.370 millioner kroner.

– Jeg må ta forbehold om at jeg ikke har gransket alle detaljer, og at jeg ikke kan verifisere hvilket utstyr som er om bord og som måtte medfølge. Dette kan være avlusingsutstyr som Thermolicere, Hydrolicere, FLS, slakteanlegg og så videre, sier Blakstad.

Han understreker at han her ikke har vurdert verdiene i resten av DESS-flåten.

Nybygg
For i tillegg til brønnbåtene kommer altså tre servicebåter og tre prosessbåter. De to siste prosessbåtene, og foreløpig ubekreftede nybyggene, har ifølge andre markedsaktører iLaks har snakket med en kostpris på rundt 500 millioner kroner per stykk.

Det betyr at et grovt overslag av markedsverdiene på de 14 båtene ligger mellom fire og fem milliarder kroner.

– Kan Mowi her gjøre et klipp?

– Ja, det tror jeg. Nå er det all time high. De vil få en god pris, sier Blakstad, som fremhever et brennhett brønnbåtmarked.

– Vi kunne sikkert solgt ti 1.800-kubikkere hvis vi hadde hatt de på hånden. Men det er jo ikke brønnbåter å oppdrive. Det må jo være det eneste shippingsegment som har økt i pris det siste tiåret, legger han til.

Potente
Aktører som NTS, Rostein, Sølvtrans, Intership og Aquaship nevnes av andre industrikilder som mulige interessenter for storhandelen. De er alle potente. Samtlige rederier, med unntak av familieeide Rostein, har børskapital, private equity eller hedgefond i ryggen.

Sølvtrans-sjef Roger Halsebakk er klar over at DESS-posten er til salgs, men svarer noe kryptisk på om hans rederi er en interessent.

– Jeg ser at Mowi vurderer salg av sin andel, sier Halsebakk til iLaks. – Vi i Sølvtrans har kontrahert syv båter, hvor den første blir levert om et par måneder, og vi har flere opsjoner vi skal bruke frem til 2025.

Administrerende direktør i Intership, Ole Peter Brandal, ønsker ikke å kommentere om hans selskap kan være en mulig kjøper av DESS-aksjene til Mowi.