Britisk selskap kjøper SalmoBreed og Stofnfiskur

Nyheter
991

Det britiske børsnoterte konglomeratet Benchmark Holdings Plc kjøper 100 prosent av det norske avlselskapet SalmoBreed og 81,84 prosent av den islandske konkurrenten Stofnfiskur. Samtidig varsler selskapet en emisjon på 70 millioner britiske pund, 742 millioner norske kroner, for å finansiere oppkjøpene og utvide selskapets egen vaksineproduksjon i Edinburgh.

Det fremgår av en børsmelding fredag kveld.

Ved å slå sammen de to avlselskapene sikter Benchmark Holdings på å danne en verdensledende aktør innen fiskeavl. Det nystiftede Benchmark Genetics Ltd vil bli verdens nest største lakserognprodusent.

Britene blar opp 205 millioner kroner for SalmoBreed nå, og kan øke beløpet i en earn-out-avtale med en ramme på 30 millioner kroner. Stofnfiskur-aksjene koster dem 219 millioner kroner, et beløp som på tilsvarende vis kan øke med ytterligere 88 millioner kroner, gitt at visse fremtidige resultatmål oppnås.

Benchmark Holdings, som er engasjert innen dyrehelse, tekniske publikasjoner og bærekraftforskning, venter seg store synergier ved de to kjøpene. Kjøpene representerer en plattform for å ekspandere inn i andre arter som tilapia, catfish, reker, grouper, sea bass og sea bream, heter det i meldingen.

Samtidig varsler SalmoBreed-aksjonærene Grieg Seafood og Lerøy Seafood Group om betydelige gevinster fra salget. 

Salget av aksjene gir en kontanteffekt for Grieg Seafood på 69,3 millioner kroner og en forventet regnskapsmessig gevinst før skatt i størrelsesorden 60 millioner kroner. Gjennomføringen av aksjesalget forventes å skje medio desember 2014, og er betinget av gjennomføring av en rettet emisjon i Benchmark Holdings plc, skriver Grieg Seafood i en børsmelding.

Grieg Seafood vil ved datterselskapet Erfjord Stamfisk fortsette som en ledende produsent av SalmoBreed-rogn også etter overtakelsen. 

Sjøtroll Havbruk, et datterselskap av Lerøy Seafood Group, selger også sine aksjer i SalmoBreed. Transaksjonen vil gi Sjøtroll en regnskapsmessig gevinst etter skatt i størrelsesorden 40 millioner kroner, opplyser Lerøy.