Bremnes Seashore dumpet 15 tonn død laks rett i sjøen

Nyheter
3841

Bremnes Seashore og AD Offshore har fått bøter på 300.000 kroner etter hendelsen. 

Det skriver Sunnhordland (bak betalingsmur).

Det var i mars 2014 at daværende regionssjef i Bremnes Seashore leide inn en dykker fra AD Offshore for å fjerne død fisk som hadde ligget i en merd i en lengre periode.

Fisken var død som en konsekvens av avlusning på vinteren 2014, etter at selskapet opplevde et utbrudd av amøbegjellesykdommen AGD våren 2013.

Dødfiskpumpene på anlegget sviktet, og det var et stort tidspress for å bli ferdig med arbeidsoppgavene, blant annet på grunn av begrenset tilgang til brønnbåt.

Ser alvorlig på hendelsen
Det ble derfor avtalt at den innleide dykkeren skulle skjære hull i noten, og man anslår at rundt 15 tonn død fisk ble dumpet rett i sjøen.

– Vi mener dette er ganske grovt. I tillegg så er det her handlet med forsett. I andre saker med for eksempel lakserømming, så ser vi at det har vært uhell og og ting som har gått galt, sier Hallvard Gardshol Bjørndal, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt til Sunnhordland.

I tillegg til at selskapene har fått bøter, har tidligere regionsjef for region Bømlo i Bremnes Seashore fått en bot på 20000 kroner. Daglig leder i AD Offshore har fått en bot på 15000 kroner.

Dykker godtar ikke bot
Dykkeren som utførte handlingen, har fått en bot på 5000 kroner, men har ikke vedtatt denne. Dermed kommer saken opp i Sunnhordaland Tingrett i begynnelsen av desember.

AD Offshore er i etterkant kjøpt opp av Akva Marine Services, og daglig leder i bedriften bekrefter at boten er betalt.

Einar Eide, daglig leder i Bremnes Seahore, sier til avisen at saken oppstod før han tok over som daglig leder. Han understreker at saken er gammel, og at handlingen ikke er i tråd med selskapets etiske regelverk.

Dykkeren som var involvert i hendelsen, har ikke ønsket å kommentere saken til Sunnhordland.