Brasil syvdobler på laks

Nyheter
658

Solen trenger såvidt gjennom skylaget. Smogen holder byen i et fast grep. Lukten av svovel er over alt, og den river i nesen. Industrimetropolen São Paulo har vekstsmerter.

Her er ikke lengre bare kaffe og sukker. Brasil er for lengst blitt en oljenasjon. Landet produserer 2,8 millioner oljefatekvivalenter per dag – dobbelt så mye som Norge. Bensinen koster skarve 2,69 reais – 7,15 kroner literen. São Paulo, Brasils ubestridte finanssentrum, har fått smaken av det gode liv.

Som sushi.

Japansk koloni
Den største konsentrasjonen av japanere utenfor Japan finnes nemlig her. Anslagsvis halvannen million japanskættede er bosatt i byen, som er den største på den sørlige halvkule. Nettopp disse innvandrerne har stimulert etterspørselen etter laks og sushi. Sløyd, hel fisk sendes fersk fra oppdrettsanleggene i sørlige Chile. Med lastebil er det vel 3.000 kilometer fra Puerto Montt til São Paulo.

Markedet har vokst fort. Til tross for at veksttakten ble midlertidig avbrutt av Chiles ILA-krise, har Brasil syvdoblet sin import av laks i løpet av de siste ti år. I fjor spiste brasilianske forbrukere nær 80.000 tonn laks. Landet er nå verdens sjette største konsument av atlantisk laks – foran Japan.

Økonomisk kjempe

De er mange og de har penger. Med sine 200 millioner mennesker er Brasil verdens syvende rikeste land – målt etter brutto nasjonalprodukt. 

14 millioner av disse menneskene bor i São Paulo. Sammen med Rio de Janeiro huser storbyen en tiendel av Brasils innbyggere.

BRIC
BRIC er et samlebegrep på de raskt voksende økonomiene Brasil, Russland, India og Kina. Mens Kina og Russland har stjålet avisoverskriftene i Norge, er det et annet BRIC-land som kan ha et vel så stort konsumpotensial for oppdrettslaks.

iLaks har mottatt pressestipend fra Norges Sjømatråd for å reise til Brasil.