Brann brøt ut hos HI – årsak ikke avklart

Nyheter
809

Det oppstod brann i et teknisk anlegg i HI sine lokaler på Nordnes i Bergen i morgentimene torsdag. Brannen medfører stans i deler av instituttets laboratoriedrift.

Brannalarmen ble utløst, og brannvesenet ble varslet direkte og rykket ut umiddelbart. Ifølge HI, som først omtalte brannen torsdag, var den begrenset til et elektrisk anlegg og et ventilasjonsanlegg.

– Brannårsaken er ikke klarlagt. Området som er direkte berørt er sikret og tilgang er begrenset, sier Øystein Brun, avdelingsdirektør for teknisk infrastruktur ved HI.

Det er nå stans i laboratoriedriften, og HI skriver på sine nettsider at det er usikkert i hvilken grad driftsstansen vil føre til forsinkelser i leveranser av analyseresultater som danner grunnlaget for forskning, rådgivning og datapublikasjoner fra HI.

– Nå arbeider vi med sikring av skadestedet og å komme i normal drift så raskt som mulig. Vi vil nok være påvirket av dette i flere dager. Det betyr at reparasjoner av anlegget vil starte så raskt dette er mulig. Nødvendige ressurser er allerede tilgjengelig og i gang med dette, avslutter Brun.