Braanaas tjente 227 millioner kroner ifjor

Nyheter
0

Styrket resultatet fra 2019 til 2020.

Han bruker å være seint ute med resultatrapporteringen og året i år er ikke noe unntak. Konsernspissen O. Braanaas, eneeier av Firda Seafood Group, dro inn et driftsresultat på 229,5 millioner kroner.

Det gir en driftsmargin på 16,1 prosent, noe som plasserer selskapet nær gjennomsnittet, på 15 prosent, for landets 20 største oppdrettselskaper.

Les også: Disse oppdretterne gjorde det skarpest i 2020

Resultatet før skatt endte på 227 millioner kroner.

Firda Seafoods lokalitet Gråvika i Gulen produserer utelukkende ørret. Foto: Aslak Berge

Ola Braanaas er ikke tilfreds med resultatet.

«Selskapets styre og ledelse er av den oppfatning at selskapets produksjon og resultat ikke samsvarer med forventningene og det potensialet som ligger i selskapets virksomhet», skriver Ola Braanaas i årsberetningen ifølge Finansavisen.

«2020 var i tillegg et år preget av utfordringer knyttet til corona. Dette har påvirket markedet negativt, men har ikke truffet så hardt som fryktet. Imidlertid har flyfraktkostnadene økt betydelig», skriver Braanaas, som tar ut 20 millioner kroner i utbytte.

O. Braanaas 2020 2019 Endring
Omsetning 1422,7 1092,2 30,3 %
EBIT 229,5 167,7 36,9 %
Resultat før skatt 227,0 177,8 27,7 %
Driftsmargin 16,1 % 15,4 %
Alle tall i millioner kroner