Borten Moe vil dempe skattetrykket: – Vi må forholde oss til verden slik den er

Nyheter
0

Sp-nestleder vil slå ring om det norske eierskapet.

Senterpartiets landsmøte er rett rundt hjørnet. Helgen 17. til 19. mars inntar delegatene Clarion Hotel & Congress Trondheim. Skatt er ventet å bli et av de heteste diskusjonstema under landsmøtet.

Til tross for skråsikre stalltips, i både denne avis og i andre medier, har regjeringen fortsatt ikke presentert den foreslåtte grunnrenteskatten for havbruk for Stortinget. I tillegg er det foreslått en like kontroversiell skatteøkning på kraft, samt skatteskjerpelser på formue og utbytte.

Såkalt Exit-skatt, for å demme opp for det økende antall rikinger som har meldt flytting til utlandet, og da særlig Sveits, vil trolig også komme opp i diskusjonene.

Sp-nestleder og oljemillionær Ola Borten Moe har en annen holdning til skatteflyktningene enn både sin partileder Trygve Slagsvold Vedum, statsminister Jonas Gahr Støre og ikke minst LO-leder Peggy Følsvik.

De har kritisert de rike utflytterne for ikke å være med på spleiselaget (Vedum), kalt det ugreit (Støre) og for å ha fylt frakkeforet med mest mulig penger før han rømte landet (Følsvik).

– Vi må forholde oss til verden slik den er. Jeg har ikke behov for å kaste min moralske indignasjon over de som velger å flytte. Jeg hadde ønsket at de hadde blitt her, både Røkke og andre. Jeg tror det har mye å si for Norge over tid at den private kapitalen beholdes i Norge, sier Borten Moe til Dagens Næringsliv.

Han vil under landsmøtet legge frem forslag om at det samlede skatte- og avgiftsnivået for norsk næringsliv reduseres, øke bunnfradraget i formuesskatten og redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler, ofte kalt arbeidende kapital.

– Vi løfter opp og slår ring om det private norske eierskapet. Det må ha tilstrekkelig kraft. For det har noe å si hvor eiermiljøene sitter. Så mye som mulig av den private investeringskapasiteten må virke i Norge. Det er viktig for utviklingen av det norske samfunnet, for verdiskapingen og nye arbeidsplasser, sier Borten Moe til DN.

Senterpartiet er et distriktsparti, og det er også ventet betydelig motstand mot grunnrenteskatten for havbruk fra mange kystpolitikere.