Bømlo Skipsservice har nesten tredoblet omsetningen og doblet antall ansatte i løpet av to år

Nyheter
0

Europas største båtheis skal gi ytterligere løft.

Bømlo Skipsservice ligger strategisk til i skipsleia, midt mellom Stavanger og Bergen. Hovlandshagen på Bømlo ligger helt ytterst i Hardangerfjorden og skal utvikles til en levende og aktiv fiskerihavn i løpet av de neste årene. Daglig leder Sveinung Vestbø har ledet virksomheten siden 2020 og har sett ordreboka bli tykkere og tykkere.

– Vi har truffet på strategien og timingen. Spesielt er markedet for ombygginger og service stort og voksende. Vi er blitt et komplett serviceverksted for rederier som ønsker å gjøre fartøyene sine mer energieffektive og miljøvennlige, sier Sveinung Vestbø i en pressemelding.

– Jeg tror på videre vekst i nærskipsfarten, både her ute på kysten og innover i fjordene våre. Inne i Hardanger, hvor jeg kommer fra, er det for eksempel en stor flåte av ferjer, fiske- og arbeidsfartøy som har behov for verftstjenester. I så fall ligger Bømlo Skipsservice lett tilgjengelig, der Hardangerfjorden møter havet, sier han.

Sveinung Vestbø.

Bømlo Skipsservice en totalleverandør av teknologi, ingeniørarbeid og prosjektgjennomføring for ombygging, reparasjon eller service på fartøyer i segment som fiskeri, havbruk, arbeidsbåter, offshorefartøy, ferjer, hurtigbåter og slepebåter. Tjenestetilbudet omfatter alt fra design til ferdigstilling innen skips- og motorservice, oppretting, rør og hydraulikk, innredning, overflatebehandling, elektro, støyreduksjon og utslipps- og rensesystemer for eksos og ballastvann.

– Vi vil ikke vokse bare for å vokse, men fordi vi ønsker å være en god partner for kundene våre, en trygg og innovativ arbeidsplass for de ansatte og en hjørnestein i lokalsamfunnet. Vi har også gode marginer på driften, som gir avkastning til eierne og ikke minst kapital til å investere, sier Vestbø.

Samtidig som selskapet vokste mye fra 2020 til 2021 ble driftsmarginen nær halvert. Resultatet før skatt endte på 6,2 millioner kroner.

Den som har reist med Langevåg–Buavåg-ferja de siste årene, har sett at Bømlo Skipsservice har hatt fullt av båter liggende til kai nesten hele tiden. Det betyr masse arbeid for de 50 ansatte i bedriften. Men med så mye å gjøre, kan selv 170 meter kaiplass bli en flaskehals. Derfor har Bømlo Skipsservice bestilt det som blir Europas største båtheis, med en løftekapasitet på 1.100 tonn.

– At det er fullt langs kaien er akkurat sånn vi vil ha det, men vi har store arealer også på land. Vi har både kontor, lager og verksted innendørs og snart 15 mål tilgjengelig for oppstilling utendørs. Den nye båtheisen vil øke kapasiteten vår, i tillegg til at vi kan utføre flere typer oppdrag og gjennomføre reparasjoner enda mer effektivt. Vi ser fram til at den kommer på plass i første kvartal 2023, sier han.

Tidligere i 2022 inngikk Bømlo Skipsservice en samarbeidsavtale med norske SHM. De leverer en bred portefølje av utstyr til dekk, bro og maskinrom og gjør at partene kan tilby en enda bredere service- og reparasjonstjeneste til norske havbrukskunder, spesielt rettet mot oppdrettsfartøy og fiskefartøy.

Bømlo Skipsservice har også gått i partnerskap med H+H om NOx-rensing. Det betyr at det tyske selskapets mange norske kunder vil kunne få gjennomført autoriserte installasjons- og vedlikeholdstjenester av deres SCR-systemer på Bømlo.

– At anerkjente leverandører ønsker denne typen avtaler med Bømlo Skipsservice er en klapp på skulderen for hele selskapet. Det betyr at vi har en god posisjon i markedet og at leverandørene har tillit til at vi forvalter deres kompetanse og produkter på en god måte. Den siste nye tjenesten vi kan tilby, er komplette innredningspakker for eksisterende båter og nybygg, forklarer Vestbø.

Bømlo Skipsservice 2021 2020 Endring
Omsetning 128,8 79 63,0 %
EBIT 5,5 6,0 -8,3 %
Resultat før skatt 6,2 6,4 -3,1 %
Driftsmargin 4,3 % 7,6 %
Alle tall i millioner kroner