Bolaks og Sekkingstad innleder samarbeid

Nyheter
0

Duoen har inngått avtale om slakting og salg av laks.

Bolaks ønsker en tettere tilknytning til markedet, og Sekkingstad en tettere tilknytning til produsenter av matfisk. Selskapene har derfor inngått en samarbeidsavtale innen markedsføring salg, videreforedling og slakting av Bolaks sin laks.

– Dette mener vi er et godt utgangspunkt for å skape merverdier sammen, sier Karina A. Hjelle i Bolaks og Bård Sekkingstad i Sekkingstad i en pressemelding.

Partene utgjør sammen en helhetlig verdikjede fra stamfisk til marked, der aktørene er komplementære til hverandre.

Jannicke Sekkingstad Johansson og Bjørg Mette Holmefjord Antonsen

Bolaks har drevet med fiskeoppdrett siden 1975. I tillegg til sin sjøbaserte oppdrettsaktivitet, har de nylig fått tillatelse til etablering av anlegg for å produsere 10.000 tonn laks på land.

Sekkingstad har i generasjoner vært engasjert i prosessering, markedsføring og salg av sjømat. De har opparbeidet seg et betydelig kundegrunnlag både på hel laks og videreforedlede produkter. Sekkingstad har egne fabrikker på Sotra og i Hirtshals, i tillegg til eierskap i slakteri på Sotra og i slaktebåten «Norwegian Gannet». Selskapets organisasjon innen salg og markedsføring, samt selskapets kapasiteter inne slakting og prosessering av laks, skal bidra til en best mulig utnyttelse og verdiskaping av laksen som Bolaks produserer.