Bolaks med nyansettelser

Nyheter
1185

Familiebedriften rekrutterer eksternt.

18. september startet Florian Sprater i stillingen som lus- og rensefiskansvarlig i Bolaks. Florian er 33 år, tysk og kommer fra stilling på Akvariet i Bergen.

Florian har lang erfaring fra forskningsrelatert arbeid, og med master i genetikk og en Phd i immunbiologi, blir han en viktig ressurs i Bolaks fremover.

Florian er allerede godt i gang med arbeidet.

-Jeg håper å være med å bidra til at Bolaks både har god kontroll både på lusesituasjonen fremover og høyt fokus på røkting av rensefisk, sier han.

Elinborg Lilja Olafsdottir er ny kvalitetsansvarlig i Bolaks og hun hadde sin første arbeidsdag i selskapet 2.oktober.

Elinborg har lang og bred erfaring og kompetanse innen kvalitet og HMS. Utdanningen sin startet hun på Island før hun flyttet til Norge i 1989.

I dag står det både biologi, akvakultur, kvalitet, HMS og risikostyring på CVen hennes, og hun tar med seg erfaring fra stillinger innen oppdrett, yrkeshygiene i BHT, prosjektledelse i DNV og nå sist fra kvalitetsledelse og sikkerhetsleder i oljebransjen og rederi.

– Jeg gleder meg til å arbeide med forbedring og videreutvikling av kvalitet og HMS i Bolaks sammen med ansatte og ledere. Her får jeg anledning til å jobbe helt i tråd med mottoet mitt: -levende styringssystem som gjenspeiler det vi gjør gjennom gode prosesser.