Blytungt siste kvartal for Hofseth BioCare

Nyheter
683

Tapene tårner seg opp.

Hofseth BioCare bokførte et driftsunderskudd (EBITDA) på 18,7 millioner kroner i det siste kvartal av 2018. Dette kom etter en omsetning på beskjedne 14,3 millioner kroner.

Det børsnoterte biotechselskapets kontantbeholdning var på 48,6 millioner kroner ved årets utgang, etter å ha blitt snevret inn med 9,4 millioner kroner i løpet av kvartalet.

I fjerde kvartal foredlet selskapets fabrikk på Midsund 2.650 tonn råstoff av laks og ørret, noe som var 158 tonn mer enn det foregående kvartal. På årsbasis foredlet selskapet 10.378 tonn laks og ørret ved den nevnte fabrikken, ifølge en børsmelding fra Hofseth BioCare.

Ved selskapets fabrikk på Berkåk var produksjonen 361 tonn ferdigvarer i fjerde kvartal.