Blytungt år for Lumarine – tapte 45,6 millioner kroner

Nyheter
0

«Biologisk hendelse» raserte 2020-resultatet.

Lumarine driver landbasert oppdrett av berggylt, postsmolt, torsk og rognkjeks, og har spesialisert seg på påvekst av settefisk fra rogn og yngel til settefisk klar for sjøfasen. Selskapet driver tre anlegg, i Tømmervåg og Tjeldbergodden i Aure kommune og på Sleneset i Lurøy kommune.

Vekstselskapet har lagt bak seg et trøblete år, med redusert dekningsbidrag fra salg, høyere driftskostnader og høyere avskrivinger.

Konvertering
«Konsernets omsetning og resultater i 2020 er preget av en biologisk hendelse i fjerde kvartal 2019, og selskapet klarte ikke levere kontraktfestede volumer av rognkjeks i første kvartal 2020,» skriver Lumarine i sin årsberetning.

Mens omsetningen økte med 60 prosent, til 113,1 millioner kroner, endte driftsresultatet på -38,5 millioner kroner i 2020.

Rognkjeks er en populær rensefisk: FOTO: PatoGen

I september 2020 gjennomførte konsernet en konvertering av gjeld til hovedaksjonær Holding Akvaservice på 22,4 millioner kroner, samt en emisjon med nytegninger på 11,3 millioner kroner. Konsernet har som resultat av dette økt totalt innskutt egenkapital til 187,2 millioner kroner. Ved utgangen av året var bokført egenkapital 122 millioner kroner i Lumarine konsern.

Holding Akvaservice, heleid av Christen Sveaas’ investeringsselskap Kistefos, eier 94,5 prosent av Lumarine.

Redusert risiko
Til tross for et krevende år i fjor, ser det bedre ut i år.

«Lumarine har i løpet av 2020 lyktes med å sikre seg to nye langsiktige kontrakter for påvekst av berggylt og torsk med solide motparter. Kontraktene sikrer selskapet langsiktig utnyttelse av selskapets kapasitet på Tjeldbergodden og legger et godt fundament for videre vekst innen to strategisk viktige produktgrupper», heter det i årsrapporten.

«Styret forventer en forbedring av lønnsomheten i selskapet i 2021 med redusert kommersiell risiko og redusert avhengighet av spot salg av produsert biomasse som hoveddrivere.»

Lumarine 2020 2019 Endring
Omsetning 113,1 70,7 60,0 %
EBIT -38,5 -13,1 193,9 %
Resultat før skatt -45,6 -20,1 126,9 %
Driftsmargin -34,0 % -18,5 %
Alle tall i millioner kroner