Bluegrove får 35 millioner kroner i EU-støtte

Nyheter
0

Bluegrove, tidligere kjent som CageEye, mottar 35 millioner kroner fra Brüssel for å utvikle velferdsteknologi for havbruksnæringen.

Europakommisjonens Europeiske innovasjonsråd (European Innovation Council – EIC) har tildelt aquatechselskapet Bluegrove en tilskudds- og investeringspakke på 35 millioner kroner for å støtte utviklingen og kommersialiseringen av selskapets Welfare Shield-teknologi.

– Brüssels beslutning om å støtte teknologiske fremskritt som bekjemper stress og sykdom hos oppdrettsfisk er et bevis på deres engasjement for dyrevelferd, sier Bendik S. Søvegjarto, konsernsjef i Bluegrove, i en pressemelding.

Bluegrove konkurrerte med flere enn 800 bedrifter fra 30 land i Europa om EU-midlene.

Felles utfordringer
– Dette er et Europamesterskap i innovasjon, og det er imponerende hva Bluegrove har fått til. Selskapet tilbyr en løsning på store felles utfordringer som effektivt kan overføres på tvers av landegrensene, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, som har støttet Bluegroves søknad.

Teknologien vil bli brukt for å redusere dødeligheten og forbedre helsetilstanden og velferden til oppdrettsfisk. Tidlig identifisering av velferdsutfordringer reduserer risikoen for sykdomsutbrudd og dermed kostander for behandling, samtidig som det fremmer sunn fiskevekst.

Les også: Lille CageEye sikter på kontroll med fôringen av 46 prosent av landets laksemerder – på fire år

– Med vår teknologi kan oppdrettere observere fiskeadferd på måter som aldri før var mulig, og dermed få kunnskap og innsikt som effektiviserer driften, sier Søvegjarto.

Oppdrettere som forstår hva fisk i merdene ønsker kan fôre når fisken er sulten. Dermed går mindre fôr til spille og vekstpotensialet kan bli utnyttet. Dette reduserer både fôrkostnader og fôrspill til havbunnen, noe som igjen er bra for miljøet.

Forebyggende
Utviklingen av den nye fiskevelferdsløsningen gjør at oppdrettere kan ta forebyggende grep som fører til redusert dødelighet og forbedret fiskevekst, noe som dermed øker oppdrettnæringens produktivitet og bærekraft.

Brussels støttepakke består av et tilskudd på 2,5 millioner euro og en planlagt investering på 1 million euro.

Pakken ble arrangert med støtte fra Innovasjon Norge som finansierte et stipend for å skrive søknaden.

– Både oppdrettsnæringen og investorer i havbruk setter pris på Brussels aktive engasjement og støtte til en stadig mer bærekraftig akvakultur hvor fisken og naturen behandles med respekt, sier Søvegjarto.

– Ved å bruke banebrytende teknologi for å forbedre vår forståelse av bioprosesser som forekommer i havbruk, vil industrien kunne produsere mer sjømat på måter som er etisk forsvarlige, produktive og miljøvennlige.

Overvåke
– Med hundretusenvis av fisk i en merd er det umulig for en menneskelig operatør å overvåke alle individene, og så identifisere endringer i adferdsmønstre. Med vår digitale teknologi og dype maskinslæringsmekanismer er vi i stand til å forstå hva fisken forteller oss, slik at oppdretterne kan ta grep basert på dyp innsikt, sier Søvegjarto.

Maskinvareplatformen til Bluegrove er allerede i bruk av tre av de fire største lakseoppdretterne i verden, og installert i merder langs hele kysten i Norge, samt i Chile. De samme sensorene som i dag brukes til å optimalisere bruken av fôr vil gjennom ny maskinlæringsanalyse med Welfare Shield kunne brukes til måling av stress-nivå og tidlig deteksjon av sykdomsutbrudd, ved å observere endringer i svømmemønster kombinert med objektive appetitt-målinger.

Når disse endringene i adferd blir oppdaget vil løsningen gi et varsel og advare operatøren, som da kan sette i gang forebyggende tiltak for å forhindre at en risiko blir et stort problem.

– Dette vil redusere dødeligheten og forbedre helsetilstanden og velferden til laksen i merdene, samt sikre god og sunn vekst i balanse med naturen. Dette er bra for næringen, forbrukere, miljøet og selvsagt for fisken, sier Søvegjarto.