Bluefront Equity kjøper halvparten av aksjene i Akvasafe

Nyheter
0

Sjømatinvestor Bluefront Equity går inn på eiersiden i inspeksjons- og sertifiseringsspesialisten Akvasafe, som også får Alf-Helge Aarskog inn i styret. Ambisjonen er å bygge opp et tungt fagmiljø i sjømathovedstaden Bergen.

– Akvasafe spiller en viktig rolle i den kontinuerlige industrialiseringen og profesjonalisering av en havbruksnæring i vekst. Selskapet har derfor hatt en svært fin utvikling de seneste årene. Vi ser store muligheter for å øke selskapets produktspekter ytterligere, og vi har tilgjengelig kapital for å realisere disse ambisjonene, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity, i en pressemelding.

Akvasafe er en inspeksjons- og sertifiseringsspesialist. Selskapet er et akkreditert inspeksjonsorgan blant annet innen anleggssertifikater, fortøyningsanalyser, lokalitetsanalyser og hovedkomponentbevis. Selskapet tilbyr også produktsertifisering for havbasert oppdrett, inkludert fortøyningskomponenter, flytekrager, flåter, not og servicestasjoner. Innen landbasert oppdrett tilbyr selskapet produktsertifisering av kar, rør og slanger og leveranse av rømningstekniske rapporter.

Akvasafes hovedkontor ligger i Bergen, men selskapet leverer tjenester til oppdrettsaktører over hele Norge. Inkludert datterselskapet Sematek, har Akvasafe i dag 20 ansatte.

Vekst
– Vi har hatt en fin organisk utvikling siden vi ble etablert i 2012. Gjennom å få Bluefront Equity inn på eiersiden vil vi imidlertid kunne satse enda tyngre – både organisk og gjennom oppkjøp – for å tilby oppdrettskundene våre et enda mer komplett tjeneste- og produktspekter. Vi ser frem til å gire opp veksttakten og skape enda flere arbeidsplasser, sier Ingve Karlsen, daglig leder og medeier i Akvasafe.

Akvasafe sitt heleide datterselskap, Sematek, er også del av transaksjonen. Sematek er et uavhengig test- og inspeksjonsselskap som tilbyr inspeksjon, testing, verifikasjon og materialtekniske tjenester for sjømatnæringen.

Sematek har også en produktportefølje inkludert bølgedempere, som kan gi roligere sjø i både havbaserte oppdrettsanlegg og i havner. Roligere sjø ved et oppdrettsanlegg gjør at sikkerheten til de ansatte forbedres, arbeidstid på anlegget utvides, og brønn- og servicebåter vil få enklere og større fleksibilitet ved tilkomst og oppankring. I tillegg vil slitasje på anlegg og fortøyninger bli redusert, noe som medfører forlenget levetid for oppdrettsanlegget og reduserer risiko for rømning av fisk.

Tore Birkeland, Sematek.

Skalere
Sematek har også utviklet og levert sensorikk- og monitoreringssystem for overvåking av fortøyninger i oppdrettsanlegg og lekkasjeovervåkning av flytende konstruksjoner.

– Menneskene som er involvert i Bluefront Equity har bevist at de kan skalere opp virksomheter, hele tiden med kunden i fokus. Vi ser frem til å samarbeide tett med svært erfarne og profesjonelle bransjepersoner og investorer, sier Tore Birkeland, daglig leder i Sematek.

Akvasafe omsatte for 20,9 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner i 2020.

Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre) i Bluefront Equity.

Investeringen i Akvasafe foretas av Bluefront Equitys første fond, Bluefront Capital I. Investeringen skjer gjennom en kombinasjon av emisjon og aksjekjøp fra de tre nåværende eierne av Akvasafe. Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre de finansielle detaljene.

Etter aksjekjøp og emisjonen er gjennomført, vil Bluefront Capital I eie halve selskapet. Den andre halvdelen vil fortsatt være eid av Akvasafes gründere og nåværende eiere: Daglig leder Ingve Karlsen, arbeidende styreleder John Knudsen, og daglig leder i Sematek, Tore Birkeland.

Både Alf-Helge Aarskog og Simen Landmark i Bluefront Equity går inn som styremedlemmer i Akvasafe.

Tredje investering
Investeringen i Akvasafe er Bluefront Equitys tredje. Den første investeringen var i ozon- og oksygenspesialisten Redox, mens den andre var i Surnadal-selskapet Bio Marine, som er spesialist på oksygen og lys til fiskeoppdrett.

Bluefront Equity ser primært etter investeringer i leverandørbedrifter som bidrar til økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene. I tillegg fokuserer fondet på å digitalisere og industrialisere næringen.

Selskapets første fond, Bluefront Capital I, er et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk, et såkalt Artikkel 8-fond.

Blant investorene i Bluefront Capital I er Bergesen-familiens Havfonn, Nysnø Klimainvesteringer, Anker-familien, Klaveness Marine, Steensland-gruppen, Commonfund, Cuberas nye impact-fond, i tillegg til bransjepersoner som Alf-Helge Aarskog, Aino Olaisen, Jan Sverre Røsstad og Bjørn Apeland.

Illustrasjon: Akvasafe