Blue Ocean Technology: – Resultatet ble en god start på den kommersielle fasen

Nyheter
788

Blue Ocean Technology, som leverer anlegg for slambehandling i havbruk, fikk et driftsresultat på fire millioner kroner i 2018. 

– 2018 var det første hele driftsåret med teknologi, som var klar for markedet. Parallelt med leveranser av fire anlegg, ble det gjort betydelig med produktutvikling i samarbeid med kompetente, krevende og samtidig tålmodige kunder. Resultatet ble en god start på den kommersielle fasen. Samtidig er resultatet preget av utviklingskostnader på produktene for å forenkle, effektivisere i produksjonen og gjøre anleggene stabil i drift. Det er derfor balanseført en del av utviklingskostnadene. Sammen med skattefunn påvirker dette resultatet positivt, sier daglig leder Hans Runshaug til iLaks.

Jan Henning Legreid og Hans Runshaug.

Runshaug dannet Blue Ocean Technology sammen med Jan Henning Legreid i 2012. Ifølge Runshaug ser det foreløpig ut til at 2019-resultatet blir enda bedre enn fjorårets.

– Vi har en betydelig tilbudsmasse ute for beslutninger, og vi merker stor pågang. Tidspunktet for beslutninger er avgjørende for hvor godt 2019 blir, sier Runshaug, som utdyper hvorfor han tror selskapet har fått en god start:

– Vi opplever at filosofien om å avvanne «godt nok» og optimalt for for eksempel biogass-produksjon, kompostering og annet relevant, treffer markedet godt. Alternativet er å bruke mye energi på å tørke slammet, for deretter å bløte det igjen for neste ledd i verdikjeden, sier han.

Selskapet er nå i gang med anlegg nummer sju.

– Slik det ser ut, vil vi i løpet av noen måneder passere ti anlegg, avslutter Runshaug.