Blue Ocean Technology landet storkontrakt i USA

Nyheter
665

Blue Ocean Technology har inngått avtale om to store slamrenseanlegg til American Aquafarms.

Anleggene skal brukes i forbindelse med lukkede merder i sjø, og har en kapasitet på 15.000 tonn hver. Avtalen innbefatter permanent Blue Ocean Technology tilstedeværelse på det amerikanske kontinentet.

– Dette anlegget blir en gigant innen lukket oppdrett, med full kontroll på alle utslipp og hele verdikjeden. Vi vil være med helt fra start til ferdigstillelse og videre inn i driftsfasen, sier Jan Henning Legreid fra Blue Ocean Technology i en pressemelding.

Anlegget fra Blue Ocean Technology vil benytte seg av naturbaserte flokkulanter, og det legges opp til en svært høy rensegrad på alt vann som skal slippes til sjø. Spesielt fokus er på nitrogen, ammonium SS og TOC. Renhetsgraden gjør også gjenbruk av vannet i egne prosesser mulig, med minsket press på anleggets vannforsyning.

– Vi har lenge sett en økende etterspørsel etter slamløsninger for bruk til lukkede anlegg i sjø. Dette setter krav til energieffektive og kompakte anlegg. Med robust design og høy driftssikkerhet, avslutter Legreid.

American Aquafarms sitt anlegg i Maine blir verdens største i sitt slag – for lukket, fullskala oppdrett i sjø.

Foto: BOT