Blom vant på alle punkter mot staten

Nyheter
2291

Oppdretteren vant en knusende seier over staten i Gulating lagmannsrett. 

Det fremgår av en dom fra lagmannsretten i går.

Retten behandlet spørsmålet om sikkerhetsloven paragraf 18 gir hjemmel til å gjøre vedtak om å forby eller avgrense eksisterende virksomhet som har tillatelse etter annen lov eller vedtak.

Tapte i tingretten
Forsvaret har i et samarbeid med Nederland og Tyskland etablert et anlegg for måling av støy fra undervannsbåter og skip på Hegernestet ved Hedlerfjorden. I 2010 ble det vedtatt en forskrift om militære forbudsområder innenfor Sjøforsvaret, og denne forskriften ble hjemlet med sikkerhetsloven paragraf 18. Denne tredte i kraft 1. februar 2011, og førte til at Blom sitt oppdrettsanlegg i Laksevika ble liggende i forbudssonen.

Blom søkte i 2013 til kommunen om å få utvide aktivitet, men Forsvaret mente det ikke var hjemmel for å gi dispensasjon fra forskriften om militært forbudsområde innenfor Sjøforsvaret. Kommunen avslo dermed søknaden.

Blom prøvde deretter å flytte anlegget fra Laksevika til Trollholet, og fikk dispensasjon fra kommunen. Også dette vedtaket ble innklaget av Forsvaret, og klagen ble tatt til følge.

4. mai 2016 ble den norske staten stevnet av Blom. Bergen tingrett frikjente staten ved Forsvarsdepartementet 13. februar i fjor. Blom anket saken til Gulating Lagmannsrett, og saken gikk for retten 4. og 5. desember.

Vant på alle punkter
Anken er nå tatt til følge, og Blom har vunnet på alle punkter. Ifølge lagmannsretten gir ikke sikkerhetsloven paragraf 18 hjemmel til å innskrenke eller forby virksomheten og den gir ikke hjemmel til å forby Blom til å endre eller utvide eksisterende virksomhet i Laksevika.

Paragrafen gir heller ikke hjemmel til å forby Blom og ansatte eller andre med tilknytning til virksomheten i Laksevika, tilgang til lokaliteten eller pålegge de samme å fravike oppdrettsanlegget i Laksevika.

Staten må betale kostnadene for Blom i lagmannsretten, tilsvarende kroner 166.323, samt kostnader på kroner 255.245 fra tingretten.

Daglig leder i Blom Fiskeoppdrett, Øyvind Blom, skriver følgende til iLaks i en e-post når vi ber om en kommentar til dommen:

«Vi må avvente rettskraftig dom og lese oss opp på den først. For tidlig å si konsekvensene av dette ennå.»