Blir eneeier: Ove Løfsnæs kjøper NTS sine aksjer i AQS

Nyheter
808

Ove Løfsnæs overtar som eneeier i AQS. – Vi rigger oss for videre satsing.

Gjennom sitt selskap Fanøyskjæret, kjøper Ove Løfsnæs børsnoterte NTS sin aksjepost på 23 prosent av aksjene i AQS.

– Vi har kommet fram til en god løsning for begge parter. Vi kjenner hverandre godt, og skal fortsatt samarbeide, sier Ove Løfsnæs.

Han mener at dette legger et fortsatt godt fundament for servicebåtrederiet AQS.

– Etter et år med konsolidering av organisasjon og drift etter fusjonen i juni 2018, er vi nå inne i en periode med vekst og akseptabel lønnsomhet. Denne utviklingen tar vi sikte på å fortsette i de kommende periodene. Vi skal fortsatt være en viktig aktør i næringslivet i Namdalen og i havbruksnæringa i Norge, og vi rigger oss for videre satsing, sier han.