Blar opp 52 millioner kroner for Cflow-eiendom

Nyheter
0

KMC Properties øker eiendomsporteføljen innen sjømatrelaterte eiendommer.

KMC Properties har tirsdag signert en avtale om oppkjøp av en industrieiendom utenfor Ålesund for om lag 52 millioner kroner. Leietaker er Cflow Fish Handling (Cflow), en leverandør av løsninger og tjenester for fiskehåndtering til brønnbåter, fiskefartøy, avlusing og andre relaterte tjenester.

Eiendommen består av totalt 13.743 kvadratmeter tomt og 3.679 kvadratmeter bygg, som ble oppgradert i en periode til 2006. I tillegg kommer eiendommen kommer med et kaiområde inkludert en 85 meter lang dypvannskai på 1.140 kvadratmeter. Eiendommen kommer med en leieavtale med Cflow på 14 år og en brutto yield på 8,65 prosent.

«Aqua Maløy» ved Cflow i Langevåg. Foto: Cflow

– Vi fortsetter vår vekstbane, og legger til en ny industriell eiendom på en attraktiv beliggenhet og med en solid leietaker til vår portefølje. Cflow er eksponert mot havbruk, en næring vi kjenner godt gjennom våre eksisterende leietakere, sier Liv Malvik, administrerende direktør i KMC Properties.

Transaksjonen forventes å være sluttført i løpet av oktober.

Etter dette oppkjøpet består KMC sin portefølje av 49 eiendommer, primært i Norden, som utgjør 424.000 kvadratmeter totalt. I i tillegg har selskapet nylig inngått en avtale med BEWI, for kjøp av inntil 24 eiendommer og en tomt tomt med en bruttoverdi på inntil to milliarder kroner.