Blar opp 50 mill for å elektrifisere 24 oppdrettslokaliteter

Nyheter
1979

I samarbeid med Sunnfjord Energi og BKK skal Lerøy Sjøtroll elektrifisere oppdrettslokaliteter i Hordaland.   

Lerøy Seafood Group, hvor Lerøy Sjøtroll inngår, har i sin langsiktige strategi å få alle lokaliteter i Norge over fra dieselaggregater til elektrisitet (eller hybridløsninger der elektrisitet ikke er mulig).

– Lerøy Sjøtroll har som ambisjon å bruke rundt 50 millioner kroner på elektrifisering av 24 havbrukslokaliteter i løpet av de nærmeste årene, sier Nina Møgster, daglig leder for Lerøy Sjøtroll.

– Samarbeid med aktører som BKK og Sunnfjord Energi, passer derfor som hånd i hanske med Lerøy-konsernets kontinuerlige bærekraftarbeid,

I tillegg til CO2-besparelser vil omstillingen bidra til bedre arbeidsmiljø for ansatte i Lerøy Sjøtroll, og for lokalmiljøet gjennom mindre støy og eksos.

Selv om havbruksnæringen og produksjon av laks og ørret allerede er den mest klimavennlige industrielle matproduksjonen med et lavt CO2-avtrykk, jobber Lerøy hele tiden med å bli enda bedre.

Elektrifisering av havbruksanlegg er ofte utenfor havbrukerens kjernekompetanse og kan være utfordrende å gjennomføre.

– Det krever energiteknisk kunnskap, tid og ressurser for å elektrifisere anlegg til havs. Det krever store investeringer på den enkelte produksjonsenhet og ofte nyetablering av EL-forsyning på landsiden. I det arbeidet er samarbeid med andre kompetansemiljøer avgjørende. Vi er derfor godt fornøyd med å ha fått til et samarbeid BKK og Sunnfjord Energi, sier Nina Møgster.

Sammen har Sunnfjord Energi og BKK kraftselskapene utviklet et konsept, «Energipartner», som tar utgangspunkt i at de prosjekterer, bygger, eier og drifter elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen.

– På denne måten går overgangen fra fossil til nullutslipp raskere og det er lettere for havbruksaktørene å ta del i det grønne skiftet» sier Andreas Nyhagen Holde prosjektleder i Sunnfjord Energi.

– Vi er stolte av samarbeidet med Lerøy og Sunnfjord Energi, dette er et viktig innovasjonsarbeid for å nå ambisjonen om å bli størst i Norge på elektrifisering», sier Pål Tveitevåg, leder for elektrifisering i BKK.