Blar opp 35 millioner kroner til innsats mot perlesnormanet

Nyheter
0

Maneten dreper millioner med hvert angrep og man vet aldri med sikkerhet når den dukker opp. Nå møter den motstand.

Perlesnormanet har skapt skader og massedød i flere oppdrettsanlegg særlig de siste to årene, nå samler næringen krefter og får 35 millioner i forskningsstøtte til prosjektet Jellysafe.

Jellysafe skal finne tiltak for å unngå at fisken skades av perlesnormanet, og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering har bevilget 35 millioner kroner til arbeidet som samler et landslag av spisskompetanse: Havforskningsinstituttet, SINTEF Ocean, Akvaplan Niva, NIVA, Patogen, NCE Aquaculture, Universitetet i Bergen og Åkerblå. Ledelsen er det Havforskningsinstituttet som står for, og prosjektet går bredt ut for å lykkes.

De skal både undersøke perlesnormanetens biologi og hvordan giften dens fungerer, men også arbeide med hvordan man kan etablere overvåkning og varslingssystemer av manetens innsig, samt hvilket utstyr og tiltak som kan redusere skader på fisken hvis maneten er til stede i vannmiljøet. 

– Næringen selv sitter på verdifull erfaring og tanker om gode tiltak framover. De beste resultatene får vi derfor med tett og løpende dialog, sier Ann Cecilie Hilling, innovasjonsleder i NCE Aquaculture, i en pressemelding.

Jellysafe etablerer dialoggruppe med næringsaktører som fikk dyrekjøpt erfaring med maneten i 2023, blant annet Nordlaks, Cermaq, Bremnes Seashore, SalMar, Grieg, Lerøy med flere.  

– Perlesnormaneter har vært et økende problem de siste årene og for vår del har manetene forårsaket dødelighet på enkelte lokaliteter. Det er veldig positivt at FHF prioriterer forskningsmidler til å løse disse utfordringene. Å forstå manetens biologi er avgjørende for å kunne sette i verk forebyggende tiltak, sier Remi Mathisen, Nordlaks. 

Det er planlagt at arbeidet skal samles i en beste praksis som hele næringen kan dra nytte av ved angrep fra perlesnormaneten. Prosjektet som starter nå skal vare til slutten av 2026.