Blåbasen skaper ny «marineholme» i Trondheim

Nyheter
2293

Både Frøy-gruppen og Poseidon Ocean Systems flytter nå inn i kontorfellesskapet Blåbasen i Trondheim, som snart må utvide.

Frøy-gruppens Anders Gåsø imøteser samlokaliseringen fra oktober.

– Vi tenker kontorfellesskapet er fint. At flere i næringa er samlet gir et miljø der flere kan jobbe i lag. Flere muligheter for samarbeid dukker sikkert opp når flere sitter så nært hverandre. Felles møtepunkt og korte avstander kan godt gjøre at uformell kommunikasjon fører til noe mer, sier Gåsø til iLaks. 

Fakta

Blåbasen består i dag av Clarity, FiiZk, Greenshore, Morefish, Mørenot/Hvalpesund, Måsøval Fiskeoppdrett, Norsk Havservice, NSK ship design, Pharmaq, Salsnes Filter, Sea Server, Spillfree Analytics og Ukap.

Morefish styrer Blåbasen. Vi får forklart at utvidelse er sannsynlig innen et par år.

– Nå etter tre års drift er ambisjonen å samle hele havbruksnæringa i Trøndelag i ett. Dette lokalet er fullt og vi ser på muligheten til å utvide i samme bygget. Siden vi ble fylt opp har fem bedrifter satt seg på venteliste. Vi kan skape en visjon lengre fram i tid, og da er det lurt å samsnakkes alt nå, sier prosjektleder Helene Moe, og vil ha kontakt med flere som vurderer samlokalisering.

– Hvis vi skal bevare den ledende posisjonen vi i Norge har med å være best på havbruk, må bedriftene samarbeide. De som sitter her i Blåbasen har fått langt bedre nettverk og mer kompetanse. Den uformelle praten i lunsjen kan gi interessant læring. Aktørene finner hverandre her, sier Moe, og peker ut over fellesarealet, og sammenlikner med Marineholmen forskningspark i Bergen.

– De som lurer på noe kan bare gå innom til hverandre. Ellers har vi samlinger av og til. En av de som sitter her sender sms hver fredag og spør om det blir vaffel-samling. Men vafler er bare annenhver fredag, sier hun smilende.

Moe nevner Morefishs samarbeid med Pharmaq som eksempel på samarbeid. De har fulgt fisken fra smolt til ut på sjøen for å se på utvikling av sykdom.