BKD påvist på fire forskjellige Lerøy-lokaliteter

Nyheter
0

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO6, og det er satt i verk tiltak for å hindre videre smitte.

Det er 15 år siden sykdommen sist ble påvist i Midt-Norge.

– BKD er en alvorlig smittsom sykdom, som kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill ogoppdrettet laks. Det er derfor viktig å hindre videre spredning regionen, sier Inger Mette Hogstad, fagrådgiver i Mattilsynet region midt.

Smitten er funnet ved lokalitetene 12789 Gunnarøya12784 Ringholmen19855 Segelråa og 10212 Bogen, som alle drives av Lerøy Midt, opplyser Mattilsynet.

Jobber med smittesporing
Smitten ble avdekket gjennom rutinemessige helsekontroller.

– Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i området. Det tok mer enn ett år fra smolt ble satt ut til BKD ble påvist i det første av de fire anleggene, og det peker i retning av at smittekilden ikke er smolt, men for eksempel fra villfisk i området, sier Hogstad.

Det ser ut til at sykdommen er spredd mellom naboanlegg og kontakt mellom anlegg ved brønnbåter og avlusingsfartøy. Tiden det har tatt fra mulig smittekontakt til det er registrert smitte ser ut til å være 3-4 måneder.

Les også: Frykter spredning av BKD i Midt-Norge

Tiltak for å hindre videre smitte
Fisk i merder med påvist smitte ble raskt slaktet ut. Dette er gjort på eget initiativ fra Lerøy Midt. Ved slakting har Mattilsynet stilt krav om fysisk lukket transport og direkteslakting uten opphold i ventemerd.

– Vi har satt inn ekstra ressurser for å følge opp situasjonen. I tillegg til at aktuelle merder er slaktet ut, er anleggene det gjelder er båndlagt. Vi gjennomfører nå prøveuttak og innhenter informasjon for å kartlegge hvor smitten kommer fra og hvor den eventuelt kan ha gått videre, sier Hogstad.

Med bakgrunn i at det ser ut som smitten har spredd seg via behandlingsfartøy og brønnbåt, mener Mattilsynet det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO6.

Dette betyr at undersøkelser for BKD må gjennomføres i alle anlegg i dette området. Dette er ekstra viktig i anlegg med stamfisk.

Anbefalinger fra Mattilsynet:

  • Stamfisk som dør de siste ni månedene før stryking bør undersøkes for BKD.
  • All diagnostikk ved helsekontroller i PO 6 (Nordmøre og gamle Sør-Trøndelag) bør inkludere særlige undersøker for BKD.
  • Kontroll av smolt før utsett og yngel som skal flyttes bør også inkludere BKD.
  • Det er viktig å være ekstra påpasselig med biosikkerheten. Dette gjelder spesielt for brønnbåter og avlusingsfartøy. Dette er et ansvar som både ligger på rederi, ansvarlige på fartøyet og på de som bruker fartøyet til transport og behandling.

Mattilsynet vurderer fortløpende om det er det vil være behov for ytterligere tiltak i form av for eksempel utslaktingsvedtak, soneforskrifter, vedtak om overvåking i alle anlegg eller forlenga brakkleggingstid for smitta anlegg.