Bjerke går fra Nordic Halibut til Morefish

Nyheter
0

Det er kraftig økning i etterspørselen på teknisk og biologisk kompetanse på landbaserte anlegg. Rådgivningsselskapet Morefish, med spesialkompetanse innen landbasert oppdrett, øker nå kapasiteten på teknisk og biologisk prosjektering, og satser ytterligere på å bistå med kompetanse på marine arter.

Morefish har fra 1. mars ansatt Tommy Bjerke som ny senior akvakulturteknolog. Bjerke har akvakulturutdanning fra Nord Universitetet, og har jobbet for Nordic Halibut de siste 25 årene med produksjon av kveiteyngel, hvorav de siste årene som teknisk leder. Han har lang erfaring innen marint fiskeoppdrett på land, og også innen produksjon av artemia som levende fôr.

– Vi ser at produksjon av marine arter på land er i vinden nå, og Tommy tilfører Morefish den ekspertisen og kunnskapen vi trenger for å bistå kunder innen dette segmentet, sier daglig leder i Morefish, Marita Spigseth, i en pressemelding.

– Han er allerede involvert i et av våre prosjekter som går på kapasitetsutvidelse av et gjennomstrømsanlegg for marine arter. Vi planlegger også å utvide kursporteføljen vår til å inkludere kurs i produksjon av levende fôr, og her vil Tommy naturligvis få en sentral rolle.

Staben teller nå ni ansatte, og hovedkontoret til Morefish er på Blåbasen (samlokalisering av bedrifter innenfor havbruk og akvakultur) i Trondheim, som Morefish driver.

– Det er viktig for oss å være nært kundene våre, sier Spigseth. Fra før har vi avdelingskontor på Slemmestad, og med ansettelsen av Tommy, blir det nå også avdelingskontor på Askøy utenfor Bergen. Målet er at vi om ikke lenge også får etablert et kontor i Nord-Norge, slik at vi dekker hele landet.