Bioteknologisk selskap bruker trevirke som proteinkilde i fiskefôr til lakseyngel: – Kan erstatte fiskemel eller plantebaserte proteiner

Nyheter
452

Det amerikanske bioteknologiske selskapet Arbiom har hatt vellykkede tester, der selskapet bruker en proteinkilde framstilt av trevirke i fiskefôr.

I en pressemelding skriver Arbiom at de nylig har avsluttet en vellykket studie, som evaluerer SylPro, selskapets alternative proteiningrediens til bruk i fiskefôr til lakseyngel. Studien, som ble utført av det islandske instituttet for FoU innen mat- og biotechindustri Matis, dokumenterer den ernæringsmessige ytelsen til SylPro sammenliknet med med konvensjonelle proteinkilder i fiskefôr.

– Disse funnene indikerer at SylPro kan brukes til å erstatte fiskemel eller plantebaserte proteiner i fôr til lakseyngel, sier PhD-kandidat i Matis, Alexandra Leeper.

I studien ble SylPro brukt i laksefôret, som et supplement eller erstatning for fiskemel og plantebaserte proteiner med varierende inkluderingsgrad. Studien ble gjennomført for å evaluere produktets ernæringsmessige ytelse med tanke på økning av vekten på yngelen, samt effekten på tarmfloraen, som forskere målte over en fem ukers periode.

– SylPro representerer en vitenskapelig dokumentert ny proteinkilde for fôrprodusenter og oppdrettere, som overgår de nåværende kommersielle proteinkildene, mener senior ernæringsfysiolog i Matis, Jon Arnason.

– Dette representerer en ny kritisk milepæl på veien til kommersialisering av SylPro-produktet, sier administrerende direktør Marc Chevrel i Arbiom.

Arbiom har hovedkontor i Durham i North Carolina i USA, men har også kontorer i Norton i Virginia, samt i Paris.

Slik produseres SylPro. ILLUSTRASJON: Arbiom