Biomassen på Indre Harøy er doblet siden utgangen av juni

Nyheter
0

Salmon Evolution opplever sterk biologisk ytelse ved Indre Harøy med god vekst og normal dødelighet på tvers av alle fiskegrupper.

Per 30. september hadde selskapet en all-time high stående biomasse på rundt 2.100 tonn (levende vekt), opp 101 prosent siden 30. juni. Netto biomasseproduksjon for tredje kvartal var 1.290 tonn og selskapet har sett en jevn økning gjennom hele kvartalet, noe som resulterte i en kvartalsvis økning på rundt 1.600-1.700 tonn per utgangen av september, tilsvarende rundt 70-75 prosent av «steady state»-volumene.

Batch 8 ble satt ut i løpet av kvartalet, og selskapet planlegger å sette ut ytterligere to batcher i Q4, som støtter ytterligere økning i biomasseproduksjon og «steady state» produksjonsvolumer på 7.900 tonn (sløyd vekt) årlig per årsslutt, opplyser Salmon Evolution mandag morgen.

Selskapet slaktet 185 tonn i løpet av tredje kvartal, etter å ha skjøvet noen av de planlagte volumene ut til fjerde kvartal for å optimalisere slaktevekter og prisrealisering. For fjerde kvartal planlegger selskapet å øke slaktevolumet betydelig.

– Vi er veldig fornøyd med den fortsatt sterke biologiske ytelsen. I løpet av tredje kvartal så vi både all-time high biomasseproduksjon og stående biomasse. Sammen med produksjonskostnadene som trender i riktig retning på grunn av høyere produksjon og et historisk sterkt laksemarked, ser vi veldig frem til fjerde kvartal og vår betydelige oppgang i slaktevolum, sier administrerende direktør i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug Pettersen.