BioMar styrker seg i fôrmarkedet

Nyheter
394

BioMar har nylig inngått en ny kontrakt med Lerøy, som vil gi en betydelig økning i produksjon av fôr til oppdrettsselskapet. Samtidig er de i gang med en utvidelse av ferdigvarelageret ved anlegget på Myre. En utvidelse som har vært sårt tiltrengt i mange år.

Viktig kunde
Lerøy har i flere år vært en god kunde hos Biomar, og produksjon av fôr til selskapets oppdrettsanlegg utgjør stor aktivitet hos fôrprodusentens fabrikker på Karmøy og Myre.

– Det er en viktig kunde, som nå velger å øke sine andeler av fôrleveranser fra oss. Det betyr at vi får større aktivitet både i Karmøy og Myre. Det vil ikke nødvendigvis føre til flere ansatte, men heller en styrking av dagens arbeidsplasser. Dessuten vil vi kunne utnytte produksjonskapasiteten på en mer effektiv måte, forteller produksjonsdirektør Arne Otto Olsen ved BioMar på Myre til iLaks.

NY KONTRAKT: Produksjonsdirektør, Arne Otto Olsen, ved Biomar på Myre er fornøyd med å ha inngått ny stor kontrakt med Lerøy.

At BioMar nå inngår en større kontrakt med Lerøy, i sterk konkurranse med øvrige fôrprodusenter på markedet, er viktig for BioMar.

– Noen anbud vinner man, andre taper man. Slik er det bare. Men vi har fått føle konkurransen på kroppen, og de positive resultatene i oppdrettsnæringen har ikke gjenspeilet resultatene i fôrbransjen. Vi er avhengig av vekst i næringen, men det har ikke vært vekst i volum av laks eller fôr de siste tre årene. Næringen har både kraft og finansielle muskler til å finne løsninger på utfordringene. Det er bare et spørsmål om tid, tror han.

Ferdigvarelager
Biomars nye ferdigvarelageret på 3.400 kvadratmeter skal stå klart til høysesongen tar til i august. Fôrproduksjon er sesongbetont, med størst produksjon i perioden august til oktober, mens den tas noe ned på vinteren når laksen spiser mindre. En utvidelse av ferdigvarelager hos Myre-bedriften vil ifølge Olsen være gunstig for produksjon og logistikk i travle perioder.

– Vi skal alltid være leveringsdyktig, og ha høy månedsproduksjon i høysesongen. En utvidelse av ferdigvarelager vil gjøre det enklere å planlegg vår produksjon.

Til nå har lagringskapasitet vært begrenset, og et større ferdigvarelager har i mange år vært et sårt tiltrengt behov. Lite tilgjengelig areal for utvidelse, mye på grunn av at de er omgitt av naturgitte forhold og sjø, har stått i veien for byggeplanene. Ved utgangen av 2015 stod det nye havneanlegget på Myre ferdig. Kystverket hadde bevilget 250 millioner kroner til å bedre og skjerme innseilingsforholdene til havna, som til da hadde vært en hemsko for skipstrafikken inn og ut havna. Dessuten måtte tankere og fôrfartøy ta hensyn til flo og fjæreforholdene for lasting og lossing av råvarer og ferdigvarer hos BioMar.

Lokal entreprenør
Overskuddsmassene ble brukt til å fylle området ved Kartneset, like nord for BioMars fabrikk.

– Det arbeidet har vært veldig verdifullt for oss. Hele bukta skal fylles opp, og skal gi et industriareal på ca 40 mål. Vi vil legge beslag på en del areal i forbindelse med utvidelsen av lageret, fortsetter han.

Siden januar har det pågått arbeid med å fylle opp masser, og alt er nå klart for å gå i gang med grunnarbeidet. BioMar har inngått kontrakt med et lokalt entreprenørfirma, Øksnes Entreprenør, som skal bygge lageret, mens Norconsult har stått for prosjektering av anlegget. Olsen er fornøyd med at et lokalt firma var konkurransedyktig og ble tildelt byggeoppdraget: -Så lenge de leverer på pris og kvalitet, er det en selvfølge å benytte seg av lokal entreprenør.

NYTT AREAL: I vinter stod et 40 måls industriareal klart nord for BioMars anlegg. Bygging av nytt ferdigvarelager er såvidt i gang.

Olsen var BioMars første salgsagent og har vært med selskapet siden den spede starten i 1987. Han kan fortelle om mange nødvendige fornyelser og utvidelser ved anlegget på Myre. Den gang utgjorde den årlige fôrproduksjon rundt 5000 tonn, et volum som det i dag kun tar fire døgn å produsere.

– Oppdrettsnæringen har vært ei fantastisk næring for kysten, og utviklingen har vært enorm, sier han og legger til at de siden 2007 har doblet sin produksjonskapasitet ved anlegget.

Flere investeringer
I perioden 2007 til 2011 investerte selskapet 400 millioner kroner i større infrastruktur og produksjonskapasitet ved anlegget. Blant annet ble det montert inn ei ekstra produksjonslinje, utvidelse av råvarelager for mel og olje og av bulkanlegg for distribusjon av ferdigvarer. BioMar har også investert i luktrenseteknologi for å unngå sjenerende lukt fra anlegget.

BIOMAR: Selskapet har investert betydelige millioner i fabrikkanlegget på Myre i løpet avde siste 10 årene.

– Vi monterte biofilter i 2000, og merket stor forbedring med tanke på lukt. I 2011 tok vi i bruk såkalt scrubber sjøvannsteknologi som fungerer utmerket.

Biomar er en av hjørnesteinsbedriftene i Øksnes, og selskapet har betydd mye med tanke på investeringer og stabile arbeidsplasser for Myre-samfunnet. Rundt 90 mennesker har sin arbeidsplass ved fabrikkanlegg her, som også inkluderer selskapets produksjonsledelse, administrasjon, økonomi- og logistikk avdeling. I tillegg har selskapet fabrikk og driftsorganisasjon på Karmøy og FoU-avdeling i Trondheim. Ved anlegget på Karmøy er de nå i ferd med å montere ny produksjonslinje, som skal stå klar i juni.