Biolaks vil ta i bruk «uegnede» lokaliteter

Nyheter
2420

Biolaks har utviklet en ny produksjonsteknologi som gjør at man kan ta i bruk lokaliteter langs kysten som ellers ikke ville egnet seg for oppdrett. Selskapet har derfor søkt om fem utviklingstillatelser. 

En av de som har stor tro på prosjektet – som det nå søkes utviklingstillatelser for – er Norges største senter for forsøk og forskning, LetSea, som har kjøpt 50 prosent av aksjene i Biolaks.

Biolaks sin søknad er basert på en ny teknologisk modell for «sirkulær økonomisk havbruk». Biologisk materiale og CO2 som kommer fra produksjon av oppdrettsfisk i lukket merd samles opp og blir til oksygen og råvarer, som igjen kan benyttes i produksjon av oppdrettsfisk.

Dette skjer i en bioreaktor ved fotosyntese og bruk av mikroalger. Bioreaktoren omdanner utslipp og avfall til oksygen, omega-3 fettsyrer og andre næringsstoffer.

Løser flere problemer
– Denne teknologien løsner flere problemer samtidig, sier Jan Erik Kyrkjebø som er styreleder i Biolaks. – Lukkede merdkonstruksjoner er fysisk koblet sammen med en bioreaktor via nye subseainstallasjoner. Gjennom sondemålinger, kontinuerlig overvåkning og mekaniske innretninger vil produksjonen kunne styres og optimeres samtidig som biproduktene utnyttes lokalt. Det gir bedre miljøkontroll og store transportbesparelser.

Stengt for lus
Samtidig som utslipp forhindres, vil utfordringer med lakselus minimeres ettersom anlegget er lukket. Ny teknologi brukes til å desinfisere alt vann som tas inn i merdene noe som også vil redusere risikoen for sykdom. Med denne teknologien kan lokaliteter langs kysten tas i bruk som ellers ikke egner for tradisjonelle merder.

Prosjektet krever store investeringer og inneholder nye tekniske innretninger med stor innovasjonshøyde og bidra til bærekraftig vekst.